poniedziałek, 02 styczeń 2017 16:18

Strefy popytu i podaży na rynku Forex – co trzeba wiedzieć?

W ekonomii prawo popytu oraz podaży jest jednym z podstawowych, które rządzą rynkami. Odnosi się ono do stron transakcji, pomiędzy którymi zachodzą ścisłe relacje, czego wynikiem jest kształtowanie się cen – ma to także znaczenie w przypadku inwestycji na rynku Forex.

 Inwestowanie przede wszystkim nazuje na prowadzeniu dokładnych analiz popytu raz podaży. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, prawo to ma zastosowanie również wtedy, gdy chodzi o rynek Forex, czyli największy rynek walutowy na całym świecie, w którym biorą udział rozmaite instytucje z różnych krajów. Jak wobec tego wykorzystać strefy popytu i podaży na rynku Forex, aby móc zyskiwać jeszcze więcej?

 Popyt oraz podaż tworzą mechanizm o automatycznej regulacji, którego celem jest dążenie do równowagi rynkowej. Gdy panują idealne warunki, w takim przypadku przy wzroście cen popyt jest niższy, z kolei wtedy, gdy ceny maleją, wzrasta. Analogicznie sytuacja ma się w przypadku podaży, ponieważ podaż danych towarów czy usług jest większa, gdy jego cena rośnie, natomiast przy obniżaniu się podaży, ceny maleją. Gdy na wykresie zaprezentuje się krzywe podaży i popytu, można zauważyć punkt równowagi rynkowej w miejscu ich przecięcia.

Jeżeli chodzi o rynek Forex, w tym przypadku inwestowanie na bazie stref popytu i podaży, które określane są również po angielsku jako Price Action Supply/Demand, jest dość często wybieraną strategią inwestycyjną, która cieszy się powodzeniem głównie wśród bardziej doświadczonych graczy. Strategia ta wskazuje, że konieczne jest wydzielenie stref, które są pomocne w określaniu punktów zwrotnych na wykresach rynków finansowych – są to punkty, gdzie równowaga pomiędzy sprzedającymi a kupującymi zmienia się. W takiej sytuacji gracz może wykorzystać te obszary cenowe, by zyskać najwięcej.

 Więcej informacji na temat strategii stref popytu i podaży można znaleźć na stronach internetowych biur maklerskich oferujących granie na Forex, w publikacjach do nauki gry, a także na różnych stronach i forach internetowych.

Inwestowanie przede wszystkim nazuje na prowadzeniu dokładnych analiz popytu raz podaży. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, prawo to ma zastosowanie również wtedy, gdy chodzi o rynek Forex, czyli największy rynek walutowy na całym świecie, w którym biorą udział rozmaite instytucje z różnych krajów. Jak wobec tego wykorzystać strefy popytu i podaży na rynku Forex, aby móc zyskiwać jeszcze więcej?

Popyt oraz podaż tworzą mechanizm o automatycznej regulacji, którego celem jest dążenie do równowagi rynkowej. Gdy panują idealne warunki, w takim przypadku przy wzroście cen popyt jest niższy, z kolei wtedy, gdy ceny maleją, wzrasta. Analogicznie sytuacja ma się w przypadku podaży, ponieważ podaż danych towarów czy usług jest większa, gdy jego cena rośnie, natomiast przy obniżaniu się podaży, ceny maleją. Gdy na wykresie zaprezentuje się krzywe podaży i popytu, można zauważyć punkt równowagi rynkowej w miejscu ich przecięcia.

Jeżeli chodzi o rynek Forex, w tym przypadku inwestowanie na bazie stref popytu i podaży, które określane są również po angielsku jako Price Action Supply/Demand, jest dość często wybieraną strategią inwestycyjną, która cieszy się powodzeniem głównie wśród bardziej doświadczonych graczy. Strategia ta wskazuje, że konieczne jest wydzielenie stref, które są pomocne w określaniu punktów zwrotnych na wykresach rynków finansowych – są to punkty, gdzie równowaga pomiędzy sprzedającymi a kupującymi zmienia się. W takiej sytuacji gracz może wykorzystać te obszary cenowe, by zyskać najwięcej.