środa, 10 styczeń 2018 15:50

Dom aukcyjny, handel i kształcenie

 Dom aukcyjny to jeden z najstarszych sformalizowanych sposobów sprzedaży dzieł sztuki i antyków. Ich sprzedaż odbywa się na zasadzie aukcji, publicznej licytacji

 Najbardziej znanymi na świecie domami aukcyjnymi są Sotheby's i Christie's z siedzibą w Londynie, ale oddziałami w najważniejszych miastach świata. 

Obie firmy powstały jeszcze w XVIII, aż trudno uwierzyć, że przetrwały do dzisiaj, chociaż w naturalny sposób zmieniały właściciela. Powstawały, gdy główny nurt handlu dziełami sztuki musiał zniknąć z Francji i Paryża po rewolucji francuskiej 1789 r. Nagle to Londyn stał się centrum światowego handlu dziełami sztuki i wykorzystał swoją szansę do maksimum, pomimo rosnącej konkurencji. Obroty tych największych domów aukcyjnych sięgają kilku i więcej miliardów dolarów rocznie. 

Aktualnie to dom aukcyjny Christie's jest największym tego rodzaju przedsiębiorstwem na świecie pod względem przychodów. To tam odbyły się aukcje dzieł sztuki takich twórców jak: Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Rembrandt i wielu innych. To właśnie w Christie's w Nowym Jorku sprzedano najdroższy jak dotąd obraz na świecie, czyli Zbawiciel świata Leonarda da Vinci. Został kupiony za 450 mln dolarów, mimo, że jego proweniencja poddawana jest od dawna w wątpliwość. 

Aukcje dzieł sztuki wymagają starannego przygotowania. Dlatego domy aukcyjne mają dość skomplikowaną strukturę i muszą wykazywać się naprawdę sporą aktywnością, by osiągać takie wyniki. Zatrudniają specjalistów, ale i świadczą naprawdę zróżnicowane usługi w sferze nie tylko handlu dziełami sztuki, ale ich konserwacji, rzeczoznawstwa, a także edukacji. 

Znamienne jest to, że te największe na świecie domy aukcyjne organizują kształcenie dla historyków sztuki na wyjątkowo wysokim poziomie. I nie są to wyłącznie kursy dokształcające, ale prawdziwe studia mocno oparte o zajęcia praktyczne. To studia drogie, ale po ich zakończeniu każdy absolwent jest wysoko cenionym specjalistą w swojej dziedzinie. To świetny start w życie zawodowe w tak trudnym obszarze, jakim jest handel dziełami sztuki, ale nie tylko. W domach aukcyjnych można też poznać tajniki konserwacji dzieł sztuki czy technik wykonywania kwerendy , a także umiejętności właściwej oceny proweniencji obrazu.