środa, 14 marzec 2018 11:17

Jednolity Plik Kontrolny – dlaczego warto skorzystać z tego narzędzia

Od 2018 roku wszystkie podmioty niezależnie od wielkości podlegają obowiązkowi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Projekt wprowadzenia JPK obejmował różne etapy i przez lata 2016 – 2018 wprowadzał najpierw dużych, następnie średnich a na końcu małych i mikro przedsiębiorców w nowe zobowiązania wobec organów podatkowych. Z reformą można zgadzać się lub nie, jednak przepisy pozostają bezwzględne. Dlatego jeżeli i tak jako przedsiębiorcy mamy obowiązek korzystać z JPK, może warto zastanowić się, jak z tego systemu skorzystać.

Jednolity Plik Kontrolny – budowa i cel

Aby umożliwić sobie korzystanie z Jednolitego Pliku Kontrolnego na własny użytek i dla celów wewnętrznych przedsiębiorstwa, w pierwszej kolejności należy zrozumieć system jego działania, budowę oraz cele stworzenia. Jednolity Plik Kontrolny składa się z założenia z siedmiu podstawowych struktur. Są to: księgi rachunkowe - czyli elektroniczna wersja obrazu ksiąg rachunkowych; wyciąg bankowy - czyli zlokalizowana w jednym miejscu, historia rachunku bankowego, magazyn - elektroniczna ewidencja magazynu wskazująca wejścia oraz przyjęcia; ewidencja zakupu i sprzedaży VAT - zestawienie VAT’owskie dla transakcji przewidujących obowiązek zliczania podatku, faktura VAT - uzupełnienie punktu poprzedniego poprzez ewidencję odpowiednich dokumentów księgowych, podatkowa księga przychodów i rozchodów - dedykowana podmiotom nie prowadzącym pełnej księgowości, ewidencja przychodów - przydatna przede wszystkim podmiotom rozliczającym się zgodnie z ryczałtem.

Jak widać powyżej, z założenia Jednolity Plik Kontrolny ma obejmować praktycznie wszystkie kluczowe informacje podatkowo – księgowe dla danego przedsiębiorstwa. W jednym miejscu zgromadzonych ma być więc bardzo dużo danych. Jednocześnie, JPK prowadzony jest w ściśle określony sposób, narzucony oficjalnymi normami – określającymi struktury, pozycje itp.. To wszystko w celu ograniczenia potencjalnej kreatywności księgowej różnych podmiotów, umożliwiające czyste i klarowne prowadzenie dokumentacji. Finalnie ma to prowadzić do usprawnienia postępowań weryfikacyjnych i kontrolnych organów fiskusa.

Jednolity Plik Kontrolny w Przedsiębiorstwie

Obowiązki wobec organów podatkowych związane z JPK realizują się w dwóch zadaniach podatnika. Po pierwsze, musi on raz w miesiącu przesyłać do fiskusa odpowiednie informacje związane przede wszystkim z zakresem tematyki VAT. Po drugie na żądanie skarbówki musi on również przygotować specjalny „zrzut danych” czyli tak zwany eksport z pliku JPK – umożliwiający organom weryfikacje większej ilości informacji. Aby spełnić te dwa obowiązki podatnik jest więc zmuszony na co dzień wprowadzić funkcjonowanie JPK i wprowadzać swoje informacje finansowo – księgowe w ściśle określonej formie, w sposób elektroniczny.

Jeżeli i tak to robimy warto więc zastanowić się co może dać danemu przedsiębiorstwu Jednolity Plik Kontrolny. Odpowiedź zdaje się nasuwać sama – kontrolę. Chodzi o to, że Jednolity Plik Kontrolny może zostać wykorzystany jako narzędzie kontroli, analizy i weryfikacji nie tylko przez organy podatkowe. Warto spojrzeć na niego jak na nowoczesne narzędzie zarządzania własną firmą, które może być przydatne w bieżącej pracy, zarówno osób odpowiedzialnych za nadzór jak i kontrolę nad podmiotem. Poznanie sposobu działania JPK, oraz jego charakterystyki może być więc przydatne dla Zarządów, Rad Nadzorczych, czy osób na stanowiskach kierowniczych