czwartek, 22 marzec 2018 09:30

Child Benefit, czyli zasiłek rodzinny w UK

Podobnie jak wiele innych europejskich państw, tak i Anglia oferuje swoim mieszkańcom różnego rodzaju zapomogi. Jedną z nich jest zasiłek rodzinny w UK dedykowany rodzinom, które posiadają przynajmniej jedno dziecko. W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń Child Benefit może zostać przyznany wnioskującym bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Jak można się o niego starać oraz jakie kryteria należy spełnić? Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Komu dedykowany jest zasiłek rodzinny UK?

Child Benefit jest zasiłkiem rodzinnym w UK dedykowanym rodzinom, które posiadają przynajmniej jedno dziecko. Co istotne, nie ma znaczenia czy mieszka ono z Tobą, czy też pozostaje pod opieką drugiego rodzica na terenie Polski. Należy jednak pamiętać, że świadczenie przysługuje wyłącznie na dzieci biologiczne lub przysposobione. O przyznanie Child Benefit może wnioskować każda osoba, która spełnia określone przez rząd Wielkiej Brytanii warunki. Wśród nich możemy wyróżnić:

 • legalne zatrudnienie na terenie Anglii,
 • regularne odprowadzanie podatków, w tym opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • posiadanie NIN (National Insurance Number) - jest to numer ubezpieczenia społecznego, będący odpowiednikiem polskiego NIP-u lub numeru PESEL. Przyznaje się go każdemu pracownikowi,
 • rejestracja w Home Office, czyli departamencie rządu Wielkiej Brytanii. Z obowiązku rejestracji zwolnione są osoby samozatrudniające,
 • konto w banku angielskim.

Zasiłek rodzinny w UK przyznawany jest opiekunom, których dzieci nie ukończyły jeszcze 16 roku życia. Wielka Brytania umożliwia przedłużenie wydawania świadczenia w przypadku kontynuacji edukacji przez dziecko. Aby móc wnioskować o dalszą wypłatę Child Benefit, należy przedstawić w Home Office stosowne dokumenty, które zostały wystawione przez właściwą placówkę oświatową.

Jak wnioskować o przyznanie zasiłku rodzinnego w UK?

Podobnie jak inne świadczenia, tak i zasiłek rodzinny w UK wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i przestrzegania określonej przez rząd procedury. Niestety nie ma możliwości ubiegania się o niego przez Internet. Wśród najważniejszych formularzy, które powinni dostarczyć wnioskujący o Child Benefit, znajdziemy:

 • wniosek, który możesz znaleźć w oddziale Inland Revenue, czyli urzędu podatkowego. W przypadku nowo narodzonego dziecka matka otrzymuje w szpitalu tzw. Bounty Pack,
 • potwierdzenie posiadania numeru ubezpieczenia społecznego (NIN),
 • zaświadczenie wydane przez szkołę lub college, do którego uczęszcza dziecko,
 • dokument tożsamości wnioskującego,
 • akt urodzenia dziecka, na które chcemy otrzymać Child Benefit. Wielka Brytania wymaga dostarczenia aktu w wersji angielskiej, która musi zostać wykonana przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku dziecka przysposobionego należy dostarczyć dokument, potwierdzający jego adopcję.

Zasiłek rodzinny w UK - jaką kwotę można otrzymać?

Zasiłek rodzinny w UK przyznawany jest na każde dziecko, a jego wypłata następuje raz w miesiącu. Możemy wyróżnić dwie stawki - 20.70 funtów oraz 13.70 funtów tygodniowo. Pierwsza stawka przyznawana jest na jedyne lub najstarsze dziecko, podczas gdy niższa przysługuje każdemu kolejnemu. Należy pamiętać, że w przypadku chęci wnioskowania o przyznanie Child Benefit można zrobić to tylko do 3 miesięcy wstecz. Z uwagi na czas rozpatrzenia wniosku, który wynosi około 4 tygodnie, zaleca się złożenie stosownych dokumentów najszybciej, jak to tylko możliwe.

Wnioskowanie o przyznanie Child Benefit może okazać się procesem skomplikowanym, w szczególności jeśli dopiero niedawno przeprowadziłeś się do Wielkiej Brytanii. Właśnie dlatego świeżo upieczonym mieszkańcom Anglii zaleca się skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy oferują wsparcie na każdym etapie procesu ubiegania się o zasiłek rodzinny w UK.