wtorek, 10 kwiecień 2018 10:14

Podział trawników rolowanych ze względu na przeznaczenie

Jeśli chcemy jak najszybciej cieszyć się bujną zieloną murawą, zamiast czekać na wzejście wysianej trawy, powinniśmy zdecydować się na położenie trawnika z rolki. Należy się przy tym zastanowić, gdzie i w jakim celu ma się ów trawnik znaleźć, a także jak wiele wysiłku planujemy włożyć w jego pielęgnację. Od tego zależy bowiem dobór najlepszego wariantu. Jakie opcje mamy tu do wyboru?

Jednym z najpopularniejszych zastosowań trawnika z rolki jest po prostu ozdobienie nim przydomowego ogrodu. Na takim trawniku od czasu do czasu mogą odbywać się np. przyjęcia, często bawią się też na nim dzieci. Powinien być więc odporny na umiarkowanie intensywne deptanie, a zarazem doskonale się prezentować, jednocześnie nie stawiając zbyt dużych wymagań pielęgnacyjnych. Cechy te spełnia chociażby uniwersalny trawnik rolowany XF 402 oferowany przez firmę Xero Flor.

Trawniki sportowe

Inne oczekiwania będziemy mieć natomiast względem mocnej, zwartej murawy, jaką mają zostać wyłożone tereny sportowe. Aspekt funkcjonalny jest w tym przypadku bowiem nieco ważniejszy niż walory estetyczne trawnika, który musi przede wszystkim wykazywać bardzo dużą odporność na użytkowanie oraz możliwie szybko się regenerować.

O odpowiednim doborze mieszanki różnych gatunków traw decyduje też konkretna dyscyplina sportu. Na przykład murawa na boisku do piłki nożnej powinna chronić podłoże przed rozdarciem, podczas gdy trawa na korcie tenisowym musi zagwarantować jego należytą twardość. Z kolei na polu golfowym bardzo istotne jest uniknięcie wystąpienia ewentualnych nierówności powierzchni, które utrudniałyby grę. Obiekty sportowe z podgrzewaną płytą wymagają zaś zastosowania nie tylko właściwie wyselekcjonowanych odmian trawy, ale też specjalnego podłoża.

Trawniki krajobrazowe

Na przeciwległym krańcu spektrum, jeśli chodzi o intensywność eksploatacji, leżą tzw. trawniki krajobrazowe. Znaleźć je można m.in. w parkach, a także na obszarach zieleni miejskiej czy osiedlowej. Nie muszą one być tak odporne na deptanie, warto za to, by nie wymagały przeprowadzania częstych zabiegów pielęgnacyjnych oraz aby nie szkodziły im zbytnio susza czy zacienienie. Niewątpliwym walorem tego typu trawników bywa ich atrakcyjna cena.

Inne zastosowania

Trawniki rolowane także służą do umacniania skarp, rowów i nasypów. Ich główną funkcją jest funkcja antyerozyjna. Dobrze stabilizują podłoże dzięki rozbudowanemu, mocnemu systemowi korzeniowemu – wykłada się je  wówczas na poboczach dróg, nasypach, rowach czy terenach zdegradowanych.