poniedziałek, 01 czerwiec 2020 18:19

Podstawowe funkcje finansów publicznych

Finanse publiczne Finanse publiczne

Finanse publiczne to inaczej gromadzenie i rozdysponowanie środków publicznych, a także konsekwencje jakie wynikają ze sposobu gromadzenia oraz rozdysponowania tych środków.


Finanse publiczne pełnią 3 podstawowe funkcje:

 

  • funkcja alokacyjna – czyli rozmieszczenie dóbr i usług w taki sposób, aby zapewniały jak najbardziej efektywny rozwój całej gospodarki. Im lepiej funkcja wykonana tym lepsze finanse.
  • funkcja redystrybucyjna – jest najważniejszą funkcją finansów publicznych. Polega na gromadzeniu środków finansowych przez określony fundusz oraz na ich podziale i wydatkowaniu. Finanse te mają zapewnić finansowanie różnych dóbr publicznych.
  • funkcja stabilizacyjna - najprościej rzecz ujmując funkcja ta ma na celu eliminowanie przez państwo nadmiernych wahań PKB ( Produkt Krajowy Brutto ). Może odbywać się na 2 sposoby:
    - poprzez politykę państwa
    - poprzez automatyczne stabilizatory

Są to 3 podstawowe i najważniejsze funkcje finansów. Poprawne wykonanie tych funkcji wpływa bezpośrednio na finanse publiczne. Więcej informacji o finansach i gospodarce znajdziesz w Gazecie Trybuna Polska - https://trybunapolska.pl/gospodarka