wtorek, 30 czerwiec 2020 14:05

Problemy z Covid jako powód wpadnięcia w kłopoty finansowe

Kancelaria Solvento Kancelaria Solvento

Restrykcje i obostrzenia stopniowo wprowadzane w związku ze stanem epidemii w Polsce doprowadziły do przestoju gospodarczego i znacznej redukcji etatów. Utrata pracy znacząco zmieniła plany finansowe wielu osób, które straciły główne źródło dochodów. Kłopoty finansowe mogą doprowadzić do problemów ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz narastania zadłużenia Polaków. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji?

Skąd bierze się zadłużenie Polaków?

Zadłużenie Polaków regularnie wzrasta nie tylko na skutek biedy, ale również ze względu na nadmierny konsumpcjonizm spowodowany wzrostem dochodów i zdolności kredytowej. Krótkoterminowe pożyczki i zakupy na raty mogą niepostrzeżenie wciągnąć w spiralę długów, która ostatecznie doprowadzi do zaangażowania firmy windykacyjnej.

Zadłużenie w bankach zazwyczaj wynika z opóźnień w spłacie rat zaciągniętych kredytów i pożyczek parabankowych. W czasie kryzysu gospodarczego problemy z terminową spłatą zobowiązań mogą się nasilać, a utrata pracy i zmniejszenie dochodów doprowadzą do tego, że zadłużenie Polaków jeszcze wzrośnie.

Czy warto ogłaszać upadłość konsumencką?

Brak zgromadzonych oszczędności i dostępność pożyczek czy ofert ratalnych w dobie zagrożenia Covid mogą być zgubne. Kancelaria Solvento wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów oferując kompleksowe usługi związane z całą procedurą ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka to najbardziej efektywny sposób oddłużania, który może być szczególnie przydatny w czasach, gdy zadłużenie Polaków wzrasta. Skutkuje wstrzymaniem egzekucji długów i ustaleniem planu spłaty dostosowanego do możliwości finansowych klienta.

Długi Polaków generowane przez zobowiązania o krótkim terminie przeterminowania, a więc głównie zadłużenie Polaków w parabankach, najczęściej przejmowane są przez firmy windykacyjne. Oddłużanie to sposób na redukcję, a nawet umorzenie zobowiązań, dlatego tak ważne jest, aby sprawą zajęli się specjaliści z wieloletnim doświadczeniem i fachową wiedzą. Aby uniknąć egzekucji długów, warto skontaktować się z profesjonalną kancelarią prawną, która sprawnie przeprowadzi przez procedury związane z upadłością konsumencką.