środa, 20 styczeń 2021 09:17

Kasa fiskalna online – kogo dotyczy obowiązek wymiany kas 2021?

kasy fiskalne kasy fiskalne

Kasa fiskalna online od 2021 roku ma służyć do prowadzenia ewidencji transakcji przeprowadzanych w ramach świadczenia określonych usług.

Jednak obowiązek wymiany kasy nie musi dotyczyć wszystkich urządzeń wykorzystywanych przez firmę gastronomiczną – przepisy odnoszą się tylko do kasy, która rejestruje usługi związane z wyżywieniem, a dokładniej z posiłkami przeznaczonymi do bezpośredniego spożycia. Jak wygląda wymiana kasy fiskalnej 2021 w gastronomii? Kiedy kasa online nie jest obowiązkowa?

Kasa fiskalna online w gastronomii

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą towarów bądź usług zobowiązany jest do rejestrowania przeprowadzanych transakcji za pomocą kasy fiskalnej. Użytkowane urządzenia to tradycyjne kasy fiskalne z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii albo wymagające stałego dostępu do internetu kasy fiskalne online, które automatycznie przekazują dane do Centralnego Repozytorium Kas.

Harmonogram wymiany kas ustalony przez Ministerstwo Finansów obejmuje stopniowe wprowadzanie do użytku jedynie kasy online, jednak pandemia koronawirusa wymusiła zmianę pierwotnych terminów. Aktualny harmonogram wskazuje, że od 1 stycznia kasa fiskalna online jest obowiązkowym wymogiem dla firm świadczących stałe lub sezonowe usługi związane z żywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych oraz oferujących usługi krótkoterminowego zakwaterowania. Dotyczy to również osób dokonujących sprzedaży węgla, węgla brunatnego, koksu oraz półkoksu przeznaczonego do celów opałowych.

Gdzie kupić kasy fiskalne online? Aktualną ofertę kas online można znaleźć na: https://netvet.pl/kasy-fiskalne.

Z kolei kasa fiskalna dla fryzjera, kasa fiskalna dla kosmetyczki czy kasa fiskalna dla lekarza, która początkowo miała być obowiązkowa w tym terminie stanie się obligatoryjna dopiero od 1 lipca 2021 roku, co oznacza, że kasa online powinna zostać kupiona jeszcze przed tym terminem, a przedsiębiorcy mają czas na stopniowe dostosowywanie się do nowych wymogów.

Obowiązek wymiany kasy fiskalnej – kogo nie dotyczy?

Obowiązek wymiany kasy fiskalnej 2021 nie dotyczy podatników, którzy zawiesili działalność gospodarczą. Kasa fiskalna online musi zostać wprowadzona do użytku dopiero w momencie wznowienia działalności, gdy jej zadaniem będzie ewidencjonowanie sprzedaży, co oznacza, że zakupu kasy online należy dokonać przed ponownym otwarciem placówki.

Warto również pamiętać, że nie wszystkie kasy użytkowane w firmie podlegają pod obowiązek wymiany kasy fiskalnej. Przepisy odnośnie zmiany sposobu ewidencjonowania sprzedaży dotyczą jednie urządzeń wykorzystywanych do rejestrowania transakcji powiązanych z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych. Jeśli firma posiada kilka kas fiskalnych, wymianie podlega tylko ta służąca do ewidencji sprzedaży posiłków.

Kasa fiskalna dla psychologa, kasa fiskalna dla prawnika, kasa fiskalna dla stomatologa czy kasa fiskalna dla siłowni aktualnie nie jest obowiązkowa – wymiany należy dokonać przed 1 lipca 2021 roku inaczej zwrot części kosztów nie będzie możliwy.

Informacje zawarte w artykule pochodzą ze strony: https://netvet.pl/aktualne-terminy-obowiazkowej-wymiany-kas-fiskalnych-starego-typu-na-kasy-fiskalne-online-w-2021-roku