środa, 19 maj 2021 07:36

Forex — funkcje giełdy walutowej

Learntotradethemarket    Learntotradethemarket   pexels

Wiele osób słyszało o możliwościach osiągnięcia dużych zysków na rynku Forex, ale nie każdy ma jasne zrozumienie, czym jest ten rynek i jak dokładnie można na nim zarabiać pieniądze. Niektórzy widzą obraz wielkiego skupiska lad, po jednej stronie których stoją sprzedawcy, a po drugiej kupujący. W rzeczywistości jednak tak nie jest.

Pojęcie rynku FOREX

Rynek ten zaczął się kształtować w latach 70-tych ubiegłego wieku. Fakt, że wszystkie kraje świata porzuciły standard złota w 1976 roku, dał początek Forexowi. Od tego czasu kraje przeszły na system jamajski. Kursy walutowe zaczęły zależeć od relacji rynkowych, a nie być ustalane przez państwo, jak to było wcześniej. Rozwój ten przyczynił się do normalnego funkcjonowania gospodarki światowej. Wymiana kapitału między różnymi krajami stała się w pełni możliwa. Dziś, codziennie i rosnące w czasie, obrót międzynarodowej platformy handlowej jest od 5 do 7 bilionów dolarów.

Forex jest międzynarodowym rynkiem globalnym. Waluty są używane jako towary. Sama nazwa FOReign EXchange oznacza "wymianę zagraniczną". Porównanie tego rynku z kantorem, gdzie kupuje się (lub sprzedaje) jedną jednostkę walutową za inną, jest całkiem do przyjęcia.

Na przykład, jeśli wiadomo, że w najbliższej przyszłości nastąpi wzrost cen dolara amerykańskiego. Można to wykorzystać do osiągnięcia zysku, kupując amerykańską walutę i odsprzedając ją po korzystnej cenie. Transakcje finansowe na rynku międzynarodowym przebiegają w podobny sposób, ale przy większych kwotach. Na temat rynku Forex więcej informacji jest tutaj — pomoże ona zdobyć niezbędną wiedzę, aby spróbować swoich sił na tym rynku.

Forex daje możliwość osiągnięcia zysku dzięki różnicom kursowym. Kurs walutowy jest powszechnie rozumiany jako jednostka jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty. Gdy spada popyt na którąś z walut, staje się ona tańsza. Dlatego na drugą jednostkę walutową jest większy popyt, a jej cena wzrasta. Możesz czerpać zyski zarówno z cen spadających, jak i rosnących. 

Cechy rynku Forex

Ceny na rynku Forex powstają w wyniku porozumienia między uczestnikami rynku, w zależności od podaży i popytu na daną walutę.

Wśród wielu cech międzynarodowej platformy handlowej możemy wyróżnić te najważniejsze:

  • Funkcjonalność. Pierwotnym celem stworzenia jest wymiana waluty. Relacje rynkowe pozwalały na jej realizację na opłacalnych dla uczestników stawkach. Od tego czasu traderzy zaczęli wykorzystywać Forex do zarabiania pieniędzy. Banki centralne wszystkich krajów interweniują na tym rynku w celu stabilizacji kursów swoich narodowych jednostek monetarnych.
  • Brak precyzyjnego powiązania geograficznego z jakimkolwiek lokalnym rynkiem wymiany walut. Dzięki temu każdy może handlować przez całą dobę z dowolnego miejsca na świecie, jeśli tylko dostępny jest Internet. Handel odbywa się za pomocą specjalnego programu zainstalowanego na komputerze lub innych urządzeniach osobistych.
  • Różnorodność uczestników rynku: akcjonariusze większościowi (banki centralne, duże organizacje handlowe i inwestycyjne), różne firmy handlowe, zwykli traderzy.

Źródła: Learntotradethemarket