piątek, 21 maj 2021 16:17

Onboarding pracownika – skuteczne wskazówki

Onboarding Onboarding unplash

Nowej pracy zawsze towarzyszy lekki stres. Nawet jeśli pracownik ma za sobą przepracowane wiele lat na podobnym stanowisku, zmiana środowiska nie jest łatwa. Nowe twarze, procedury czy standardy, do których trzeba się przyzwyczaić. Aby ułatwić pracownikowi aklimatyzację w nowym miejscu, warto zastosować onboarding!

Czym jest onboarding pracownika?

Onboarding jest to inaczej odpowiednie wdrożenie, którego celem jest wsparcie nowo zatrudnionej osoby w przedsiębiorstwie, podczas przejmowania przez nią stanowiska. Zoptymalizowanie procesu wdrażania jest szczególnie ważne, nie tylko dla samego pracownika, ale również dla pracodawcy. Skrócenie czasu adaptacji wiąże się ze zmniejszeniem kosztów, np. szkoleń, a także zwiększa efektywność pracownika już podczas pierwszych dni w nowej pracy. Najczęściej spotykana sytuacja to ta, w której pracownik przez pierwsze dni czyta regulaminy i siedzi z boku, przyglądając się pracy innych. Brak planu i wdrożenia onboardingu sprawia, że pracownicy dłużej się uczą i przystosowują, a tym samym mają zmniejszoną motywację.  

Jak się przygotować do onboardingu i kiedy zacząć działać?

Na początek warto wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nowego pracownika. Można nazwać go opiekunem i polecić mu wprowadzenie do organizacji nowej osoby. Najlepiej z przygotowaniami do przyjęcia pracownika ruszyć już przed jego przybyciem. Odpowiednie przygotowanie sprawi, że osoba zatrudniona będzie odczuwała mniejszy stres, a w trakcie wprowadzania nie wynikną niepotrzebne nieporozumienia. Można również poinformować wcześniej pracowników, kto pozytywnie przeszedł rekrutację i kiedy się zjawi.

Dodatkowo za pośrednictwem szczegółowego planu, nowy pracownik dowie się, jaki jest czas i miejsce pracy, kiedy rozpoczną się obowiązkowe szkolenia i z jakimi instrukcjami musi się zapoznać. Dobrze, aby pracownik rozpoczął pracę od konkretnych zadań, zamiast przyglądania się swoim towarzyszom. Więcej na temat onboardingu dowiesz się ze strony https://www.gamfi.com/.