wtorek, 23 listopad 2021 16:15

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika?

rodzaje rekrutacji rodzaje rekrutacji pixabay

Przedsiębiorcy mogą zatrudniać pracowników w oparciu o różne umowy, w tym też cywilnoprawne. W zależności od tego, w jaki sposób został nawiązany stosunek pracy, muszą liczyć się z wydatkami. Ile pieniędzy trzeba przeznaczyć na to, by obsadzić stanowisko? Przybliżamy, jaki jest koszt zatrudnienia pracownika!

Koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę 

W przypadku umowy o pracę kosztem uzyskania przychodu są wynagrodzenie brutto, a także składki ZUS. Poza podatkiem dochodowym, na koszty zatrudnienia pracownika wpływ mają jeszcze:

  • składka emerytalna – 9,76%,
  • składka rentowa – 6,50%,
  • składki wypadkowe – 1,67%,
  • fundusz pracy – 2,45%,
  • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1%,

Pracodawcy muszą dodatkowo wyłożyć ok. 20% wynagrodzenia brutto. W 2021 roku najniższe wynagrodzenie brutto wynosi 2800 zł. Koszty zatrudnienia pracownika uzyskującego taką pensję na podstawie umowy o pracę wynoszą więc 3 373,44 zł (2800 zł + 573,44 zł).

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Umowa zlecenie jest popularna przy pracach sezonowych lub posadach niższego szczebla, na których występuje duża rotacja. Koszt zatrudnienia pracownika w tym przypadku może być mniejszy. Najbardziej opłaca się rekrutować studentów do 26. roku życia oraz osoby, które pracują jeszcze w innym miejscu (i otrzymują przynajmniej minimalne wynagrodzenie) – wtedy pracodawca wypłaca jedynie wynagrodzenie brutto. W pozostałych przypadkach obowiązują dokładnie takie same koszty, jak przy zatrudnieniu na umowę o pracę.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło

Przy umowie o dzieło koszt zatrudnienia pracownika nie jest problemem. W tej sytuacji nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wtedy kosztem uzyskania przychodów firmy jest jedynie wynagrodzenie brutto.

Chcesz w najlepszy sposób znaleźć i zatrudnić nowych pracowników? Zwróć się po pomoc do specjalistów, którzy profesjonalnie przeprowadzają różne rodzaje rekrutacji. Przekonaj się, ile czasu oraz pieniędzy możesz zaoszczędzić dzięki wsparciu agencji zatrudnienia LeasingTeam!