wtorek, 28 grudzień 2021 16:04

Czym jest interim management i na czym polega?

Redegate Redegate pixabay

Interim management to forma zarządzania, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna na polskim rynku. Wielu przedsiębiorców korzysta z tego rozwiązania ze względu na jego efektywność i opłacalność. Dowiedz się, jak wygląda współpraca z interim managerem i jakie korzyści może ona wnieść do Twojej firmy.

Interim management – co to jest?

Interim management to forma zarządzania, która polega na podjęciu tymczasowej współpracy firmy z osobą fizyczną w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów biznesowych. Cele te ustalane są na samym początku działań interim managera. Zazwyczaj obejmują one podniesienie wartości przedsiębiorstwa czy też uniknięcie negatywnych efektów zmian na rynku. Interim management najczęściej obejmuje okres kilku miesięcy – w tym czasie manager ma wykonać ustalone zadania.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać doświadczenie na wysokich stanowiskach kierowniczych, a także udokumentowane sukcesy w przeprowadzaniu podobnych projektów. Kompetentnych interim managerów znaleźć można w serwisie Redegate.

Kiedy zdecydować się na współpracę z interim managerem?

Każdy przedsiębiorca, który stawia na dynamiczny rozwój swojej firmy, powinien rozważyć usługi interim management. Są one szczególnie przydatne, gdy organizacja przechodzi restrukturyzację lub inne kluczowe zmiany. Osoba z zewnątrz jest w stanie sprawniej przeprowadzić cały proces, wdrażając przy tym niestosowane dotychczas w firmie rozwiązania. Interim management może okazać się świetnym rozwiązaniem także podczas uruchamiania nowej linii biznesowej lub wprowadzania na rynek nowego produktu, a także w takich dziedzinach jak zarządzanie operacyjne czy strategiczne. 

Interim management jest powszechnie stosowany także w czasie kryzysu lub poważnych problemów finansowych firmy. Doświadczenie i wiedza, jakie tymczasowy pracownik wnosi do organizacji, może pozwolić na szybkie zażegnanie kłopotów i odzyskanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 

Częstą przyczyną zatrudnienia interim managera jest także potrzeba zastępstwa kluczowego pracownika na określony czas. Niespodziewane wydarzenia losowe blokujące aktywność zawodową członka kadry zarządzającej nie muszą paraliżować pracy. Wystarczy sięgnąć po usługi tymczasowego managera. 

Jak wygląda współpraca z interim managerem?

Pierwszym etapem współpracy jest ustalenie jej warunków. W tej fazie powstaje precyzyjny plan działania i określone są dokładne cele, jakie ma osiągnąć IM. Bardzo ważne jest tutaj także ustalenie budżetu, jakim tymczasowy manager może dysponować. Działania te mają ukierunkować pracę doradcy na konkretne zadania, a także pomóc w późniejszej ewaluacji efektów współpracy. 

Po uzgodnieniu planu, manager może przejść do realizacji projektu. W zależności od branży czy konkretnych problemów organizacji, jego działania będą różne. Powinny jednak skupiać się na przekazywaniu wiedzy pracownikom, którzy czerpiąc z jego kompetencji poszerzą własne umiejętności. Dzięki temu, po zakończeniu współpracy firma będzie o krok dalej na swojej drodze rozwoju. 

Ostatnim etapem jest ocena efektów. Praca interim managera może być uznana za sukces wtedy, gdy spełnił on początkowe założenia projektu. Dobrym wyznacznikiem jest także to, jak organizacja funkcjonuje po jego odejściu – jeśli pracownicy radzą sobie lepiej, niż przed jego działaniami, to znaczy, że spełnił on swoje zadania.