wtorek, 25 styczeń 2022 18:28

Czym są zezwolenia transportowe i kiedy są konieczne?

zezwolenia transportowe zezwolenia transportowe pixabay

Zezwolenia transportowe są dokumentami, które upoważniają do wykonywania działalności przewozowej w Polsce i za granicą.

Dzielą się one na kilka kategorii, co trochę komplikuje wybranie tego odpowiedniego. Istnieją też przepisy, które stanowią o tym, w jakich sytuacjach pozwolenie nie jest potrzebne. Sprawdź, jakie zezwolenia są niezbędne do prowadzenia Twojej działalności i dowiedz się, jakie wymagania należy spełnić, aby je uzyskać.

Kto potrzebuje zezwolenia transportowego?

Niektórym może się zdawać, że zezwolenia transportowego potrzebuje każdy, kto decyduje się na drogowy przewóz rzeczy. Nic bardziej mylnego. Uzyskanie takiego dokumentu jest przede wszystkim obowiązkiem przedsiębiorców, którzy chcą założyć lub są już właścicielami firmy transportowej. Muszą oni jednak spełnić szereg wymagań. Rozpatrywaniem wszystkich wniosków zajmuje się Instytut Transportu Samochodowego.

Jakie są rodzaje zezwoleń transportowych?

Obecnie w polskim prawie wyróżnia się trzy podstawowe typy zezwoleń transportowych. Dokumenty te dotyczą międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy. Każde z nich różni się głównie charakterem przejazdu oraz terminem ważności. Wybór będzie więc zawsze zależał od wykonywanego aktualnie zlecenia.

  • Zezwolenie dwustronne – znane również jako „loco”, daje prawo do wykonania jednego przewozu pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie.
  • Zezwolenie tranzytowe – upoważnia do wykonania przewozu tylko przez terytorium danego kraju. Nie pozwala z kolei na załadunek lub wyładunek na terenie państwa tranzytowanego. Wyjątki mogą wystąpić w przypadku, kiedy przepisy dwustronne stanowią inaczej.
  • Zezwolenie ogólne – daje prawo do wykonania zarówno przewozu dwustronnego, jak i tranzytowego.

Istnieje również kilka bardziej specyficznych rodzajów zezwoleń. Dokument „kr-3” daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/do innego kraju niż kraj rejestracji pojazdu. Inne regulacje dotyczą też przewozów kabotażowych czy ponadnormatywnych. Dlatego w niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy, która uzyskuje zezwolenia transportowe.

Jakie są przepisy dotyczące transportów wielkogabarytowych?

Z transportem nienormatywnym mamy do czynienia, jeśli pojazd z ładunkiem przekraczają swoimi wymiarami i wagą parametry ustanowione w regulacjach prawa drogowego. Zezwolenia na taki przejazd dzielą się na kilka podkategorii. Każda z nich określa konkretny rozmiar pojazdu. Przyznanie takiego dokumentu zależy od kilku czynników. Przede wszystkim konieczne jest uzyskanie zgody od zarządcy dróg. Należy też wyznaczyć trasę i czas przejazdu w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Kiedy zezwolenie transportowe nie jest konieczne?

Specjalne upoważnienie do wykonywania przewozu nie jest konieczne w każdej sytuacji. Istnieją pewne przepisy, które pozwalają oszczędzić dużo czasu i nerwów, poświęconych na próby uzyskania potrzebnych dokumentów. Obecne prawo wyróżnia dwa główne warunki, które mogą zwolnić kierowcę z posiadania licencji lub zezwolenia.

  • Przewóz bez specjalnego upoważnienia można wykonywać, jeśli masa całkowita pojazdu nie przekracza 3,5 tony.
  • Brak konieczności posiadania pozwolenia obowiązuje też w przypadku niezarobkowych przewozów drogowych rzeczy.

Warto jednak na bieżąco zaznajamiać się ze wszystkimi zmianami w przepisach ruchu drogowego. Regulacje w tej dziedzinie zmieniają się bardzo dynamicznie.