wtorek, 08 luty 2022 15:39

Czym jest kalendarz ekonomiczny?

Kalendarz ekonomiczny Kalendarz ekonomiczny pixabay

Kalendarz ekonomiczny\gospodarczy to jedno z podstawowych narzędzi, z którego powinien korzystać zarówno początkujący, jak i profesjonalny trader.

Jest swoistym dziennikiem, przedstawiającym nadchodzące wydarzenia w świecie polityki i finansów, które mogą mieć istotny wpływ na kurs par walutowych.

 

Kalendarz ekonomiczny pozwala handlarzom analizować i przewidzieć kursy walut w najbliższych dniach. Na podstawie uzyskanych informacji trader może tworzyć harmonogram działań i tym samym zmniejszyć ryzyko inwestycji. 

Jak korzystać z kalendarza ekonomicznego?

Kalendarz ekonomiczny zawiera zarówno wydarzenia makroekonomiczne, jak i mikroekonomiczne, które mogą wpłynąć na sytuację na rynku Forex. Jest przedstawiony w formie tabeli, w której w porządku chronologicznym są przedstawione wydarzenia. 

W kalendarzu ekonomicznym RoboForex handlarz znajdzie następujące rubryki:

 • data wydarzenia;
 • kraj;
 • godzina wydarzenia;
 • nazwa wydarzenia;
 • wartość previous. 

Kalendarz wydarzeń finansowych RoboForex zawiera następujące informacje:

 • aktualne informacje na temat stopy bezrobocia i inflacji;
 • stopy procentowe;
 • ceny indeksów giełdowych;
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy, które mogą mieć wpływ na ceny akcji;
 • data i czas publikacji decyzji banku centralnego oraz raporty dyrektorów finansowych;
 • inne wydarzenia o mniejszym znaczeniu.

Każdy trader, który chce odnieść sukces na rynku Forex, powinien się nauczyć odczytywać i korzystać z kalendarza finansowego. Od czego więc zacząć? Przede wszystkim musisz wybrać swoją strefę czasową, by wiadomości w kalendarzu wyświetlały się wg twojego czasu lokalnego. 

Możesz też wybrać przedział czasowy (najbliższy tydzień czy przyszłe tygodnie) oraz konkretny kraj, dla którego chcesz otrzymywać informacje ekonomiczne. Kalendarz RoboForex zawiera szczegółowy opis każdego wydarzenia. 

Na podstawie zawartych w kalendarzu informacji trader podejmuje ważne decyzje, dotyczące inwestycji i planuje przyszłe działania inwestycyjne.

Podczas odczytywania kalendarza finansowego warto zwrócić uwagę na jeden istotny czynnik, który ma największy wpływ na sytuację gospodarczą danego kraju i tym samym na kurs poszczególnych walut. Chodzi o stopy procentowe, przez które jest kształtowany podaż i popyt na walutę.

Podsumowując, każdy trader powinien używać kalendarza ekonomicznego, który jest pomocny w podejmowaniu decyzji handlowych i opracowaniu strategii inwestycyjnej. Warto jednak pamiętać, że kalendarz finansowy to nie jedyne narzędzie, z którego musi korzystać handlarz. Nie należy też zapominać o analizie technicznej czy sygnałach Forex.