czwartek, 24 listopad 2022 12:07

Frankowicze - czy od umorzonej części kredytu należy zapłacić podatek?

kredytu frankowy kredytu frankowy pixabay

Sprawy o kredyty frankowe to coraz częstszy, w ostatnich latach, przedmiot wyroków sądowych. Wszystko za sprawą korzystnego dla frankowiczów orzecznictwa, którego linia utrzymuje się do dziś.

Dochodzenie roszczeń od banków z tytułów wadliwych umów o kredyty frankowe to jednak proces długi i złożony. Kredytobiorca musi rozsądzić, czy chce unieważnienia całej umowy, czy tylko odfrankowania umowy, czy wychodzi z bankiem na drogę sądową czy też negocjuje. Kolejnym rokiem jest uzyskanie korzystnych dla kredytobiorcy wyroków, unieważnienie ewentualnych roszczeń banków. Na tym jednak się nie kończy. O swoje upomnieć się może również fiskus, który może domagać się podatku od umorzonej części kredytu. Czy powinniśmy go zapłacić?

 

Umorzenie kredytu frankowego

Umorzenie kredytu frankowego jest możliwe w sytuacji, gdy bank kredytujący zdecyduje się umorzyć zobowiązanie swojego klienta. Dzieje się tak najczęściej na drodze negocjacji. Kredytobiorca, za pomocą doradcy prawnego, wskazuje bankowi wadliwość umowy kredytowej, w odpowiedzi na co bank zaprasza go zwykle do rozmów. Pozwy o unieważnienie umowy kredytowej lub odfrankowanie kredytu są w ostatnich latach reglamentowanym sposobem rozwiązania problemu umów frankowych. W obawie przed tym banki wola same na nowo ułożyć z klientem nowe zapisy umowy, unikając dzięki temu kosztów procesu. Oczywiście, w trakcie negocjacji bank może zaproponować dowolne (zgodne z prawem) warunki wzajemnych rozliczeń. Zaleca się kredytobiorcy by dokładnie sprawdził na ile będą one dla niego korzystne. Niemniej, ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego, jest jednym ze scenariuszy zmiany problematycznej dla stron umowy.

Umorzenie a powstanie przychodu

Umorzenie części kredytu frankowego powoduje, że kredytobiorca uzyskuje przysporzenie majątkowe. Ma ono wysokość te właśnie umorzonej części zobowiązań. Przysporzenie majątkowe dotyczy zarówno sytuacji, gdy umarzany jest kapitał, jak i sytuacji, w której umarzane są odsetki. Odsetki stanowią bowiem zwykle cześć hipoteki na nieruchomości, która wpisana jest jako roszczenie banku na wypadek np. niemożliwości niespłacenia kredytu w terminie. Dziś trudno jednak wyobrazić sobie, jak miałyby być rozliczone umorzone odsetki, w oparciu o jakie współczynniki. Jest to jedno z zupełnie nowych pytań, które rośnie na znaczeniu w czasach galopującej w naszym kraju inflacji. Dziś jednak nie będziemy zajmować się tym tematem. Wracając do kwestii uzyskanego przysporzenia majątkowego z tytułu umorzonych zobowiązań. Jest ono traktowane jako przychód z innych źródeł, a podatnik ma obowiązek rozliczenia go według skali podatkowej.

Kredyt hipoteczny zwolniony z podatków

Tytuł to oczywiście uproszczenie, na potrzeby dzisiejszego artykułu. Jak wynika jednak z pierwszych interpretacji urzędów skarbowych, kredytobiorca, który podpisał umowę we frankach, jest w tej sytuacji chroniony rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (DzU z 2022 r., poz. 592). W myśl tego dokumentu, od przychodu powstałego w następstwie umorzenia kredytu frankowego, nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego.

Jest to zatem kolejne pozytywne dla frankowiczów rozstrzygnięcie, tym razem wydane przez Urząd Skarbowy. Czy sprawi to, że więcej osób chętnych będzie na ugodę z bankiem? Warto pamiętać, że każdy frankowicz jest w różnej sytuacji. To ile kredytu spłacił, ile rat pozostało mu jeszcze do spłaty, jaka jest ich wysokość i długość, to determinanty decyzji o tym jaką drogę dochodzenia roszczeń od banku wybrać. Przed podjęciem tej decyzji warto skontaktować się doradcą prawnym, który specjalizuje się w sprawach o kredyty frankowe. Doświadczony specjalista będzie mógł szybko ocenić korzyści płynące z różnych rozwiązań i doradzić nam te najbardziej dla nas efektywne.