czwartek, 23 luty 2023 12:06

Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku Upadłość konsumencka krok po kroku Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Upadłość konsumencka to bezpieczna procedura prawna, która pozwala na oddłużenie osób. Nie dotyczy ona jednak właścicieli firm, ale osób prywatnych.

Muszą one jednak mieszkać, lub mieć majątek na terenie Polski. Upadłość konsumencka – ogłoszenie jej – to parę etapów postępowania.

Gdy nie radzimy sobie ze spłatą długów, na przykład kredytów czy pożyczek, możemy ogłosić upadłość konsumencką. Osoby niewypłacalne mogą w tym względzie skorzystać z pewnych prawnych procedur, które są przeprowadzane w sądzie. Postępowanie upadłościowe dotyczy niemożności spłaty różnego rodzaju kredytów czy pożyczek, jednak nie dotyczy ono zaległości, jeśli chodzi o alimenty czy należności zasądzone wyrokiem karnym. Na czym dokładnie polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jak wygląda upadłość konsumencka krok po kroku? Czym charakteryzuje się postępowanie upadłościowe – etapy? O tym w dalszej części tekstu.

Upadłość konsumencka – co to jest

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego wynikiem jest oddłużenie osoby niewypłacalnej. Efektem mogą być:

  • umorzenie całości długów,
  • częściowe umorzenie długów,
  • spłata długów (z ustaleniem planu spłaty wierzycieli).

Jak już wcześniej wspomniano, upadłość konsumencką mogą ogłosić tylko osoby fizyczne, a nie te, które mają własną działalność gospodarczą. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest uważane za skuteczny (wszystko odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) ratunek wyjścia ze spirali zadłużenia. Istotne jest też to, że zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje każdej osobie, która jest niewypłacalna przynajmniej od trzech miesięcy, zamieszkuje w Polsce lub posiada majątek w Polsce.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – na czym polega

Jak wygląda upadłość konsumencka krok po kroku? Postępowanie upadłościowe – etapy – to stała procedura. Otóż pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu – tym może zająć sama osoba upadła pod względem finansowym lub jej pełnomocnik (adwokat lub radca prawny). Wniosek o upadłość konsumencką to formularz. Należy go złożyć w Sądzie Rejonowym przeznaczonym dl naszego miejsca zamieszkania w wydziale gospodarczym. Kolejny krok na drodze w ogłoszeniu upadłości to rozpatrzenie wniosku przez sąd. Tutaj mogą wystąpić dwie sytuacje. W pierwszej sąd może zatwierdzić wniosek o postępowanie upadłościowe, a w drugiej – wniosek taki odrzucić z braków formalnych lub nie spełnienia kryteriów. . Kolejny etap (po akceptacji przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej) to przekazanie sprawy do syndyka. Ten z kolei zbiera informacje o tym, w jakim stanie jest majątek dłużnika. Zostaje też sporządzona lista długów. Kolejny etap to likwidacja masy upadłościowej. Na takim etapie syndyk musi działać zgodnie z tym, jak nakazuje prawo upadłościowe i nie może wliczać do masy upadłościowej przedmiotów, które są potrzebne do pracy i do codziennego życia dłużnika. Potem syndyk przystępuje do ogłoszenia planu spłaty wierzycieli.

Jak uzyskać upadłość konsumencką

Uzyskanie upadłości konsumenckiej to jeszcze jeden finalny etap. Wtedy sąd zatwierdza plan spłaty wierzycieli. Tym samym postępowanie sądowe się kończy i można powiedzieć, że stan upadłości konsumenckiej jest uzyskany w pełni. Gdy dłużnik wypełni cały plan spłaty wierzycieli, sąd zatwierdza taki stan. Warto pamiętać o tym, że jedyną drogą do uzyskania upadłości konsumenckiej jest droga sądowa z zachowaniem wszystkich etapów postępowania.

Upadłość konsumencka krok po kroku to procedura, której warto przyjrzeć się z bliska. Dobre wiedzieć, jak przebiega postępowanie upadłościowe. Etapy jego nie będą wtedy zaskoczeniem. Warto też skorzystać na każdym jej etapie z fachowego wsparcia. Taka pomoc w oddłużaniu sprawi, że cały proces będzie mniej stresujący, przebiegnie sprawniej i szybciej.