sobota, 27 maj 2023 17:24

Blokada Konta Bankowego - Co zrobić w przypadku zajęcia komorniczego?

konto bez komornika konto bez komornika pexels

A co jeśli pewnego dnia, gdy zalogujesz się na swoje konto bankowe, zauważysz, że nie masz możliwości uzyskania dostępu do zgromadzonych na nim środków? Blokada Konta Bankowego może zdarzyć się w sytuacji egzekucji komorniczej.

Warto zrozumieć, czym jest zajęcie egzekucyjne konta, jak długo może trwać i jakie są jego przyczyny. Ponadto, istotne jest znać kroki do podjęcia w przypadku, gdy Twoje konto zostanie zablokowane przez komornika. Blokada rachunku bankowego jest bardzo stresującą sytuacją, wynikającą z obowiązujących przepisów i związana z zadłużeniem lub podejrzeniem przestępstwa, a każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

Blokada rachunku bankowego jest bardzo stresującą sytuacją, wynikającą z obowiązujących przepisów i związana z zadłużeniem lub podejrzeniem przestępstwa, a każdy przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia.

Blokada konta bankowego - najczęstsze przyczyny 

Niezwykle rzadko to właśnie bank ponosi odpowiedzialność za blokadę na rachunku, mimo że większość osób wini go za taki stan. Zazwyczaj to instytucje i organy uprawnione zgodnie z prawem, takie jak sąd, komornik, urząd skarbowy czy Krajowa Administracja Skarbowa.

W przypadku blokady przez komornika, procedura trwa 7 dni, po czym środki są przekazywane na konto komornika. Blokada konta bankowego może również wynikać z podejrzenia przestępstwa i zostać zarządzona przez sam bank, np. w przypadku podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy. Każdy bank ma różne procedury wstrzymywania dostępu do środków, a podejrzenie podejrzanej transakcji może prowadzić do blokady konta, jednak zablokowanie konta to nie koniec świata i warto dokładnie wyjaśnić taką sytuację.

Komornik zajął konto - co zrobić?

Zgodnie z przepisami w przypadku zadłużenia, komornik przekazuje bankowi, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej wraz z kosztami egzekucyjnymi. Bank jest zobowiązany do zablokowania środków dostępnych na rachunku lub założenia blokady na poczet wszystkich przyszłych wpłat. Jednocześnie komornik informuje o tym fakcie również samego dłużnika przeważnie listownie, dlatego najczęściej szybciej dowiemy się, że coś jest nie tak z kontem.

W praktyce, gdy próbujemy zalogować się na konto zablokowane przez komornika, zauważymy często saldo rachunku bankowego w formie kwoty ujemnej, odpowiadającej wysokości zadłużenia. Natomiast dokumenty wysłane przez komornika otrzymujemy w najlepszym przypadku po kilku dniach, a w najgorszym wcale, szczególnie jeśli często zmieniamy miejsce zamieszkania.

Ile komornik może zająć z pensji?

Nie wszystkie środki należące do dłużnika mogą być zajęte. Istotną rolę odgrywa tu tzw. kwota wolna od zajęcia. Zajęte środki nie mogą przekraczać połowy dochodów osiąganych przez dłużnika lub 2/3 dochodów w przypadku dłużników alimentacyjnych. Ponadto, kwota wolna od zajęcia musi przekraczać minimalne wynagrodzenie za pracę. Zasada ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych, a w przypadku umów o dzieło i zlecenie, mogą one podlegać pełnej konfiskacie.

Czy istnieje konto bankowe bez komornika?

Co do zasady nie jest możliwe, aby posiadać konto bez komornika w polskim banku. Wszystkie banki podłączone są do systemu OGNIVO. Jest to ogólnopolski system, który umożliwia komornikom szybkie i skuteczne odnajdywanie informacji o rachunkach bankowych dłużników. Dzięki temu systemowi komornicy mogą skuteczniej prowadzić postępowania egzekucyjne i odzyskiwać należności.

Czy można napisać wniosek do komornika o odblokowanie konta?

Wniosek do komornika, aby blokada konta bankowego została zdjęta jest konieczny w przypadku, gdy nasze środki zostały zajęte przez komornika, a wartość zajęcia przekracza dostępne saldo. Pierwszym krokiem jest spłata długu lub porozumienie się z wierzycielem w celu uregulowania zobowiązań. Następnie, po odprowadzeniu prowizji komorniczej, możemy oczekiwać na przywrócenie dostępu do naszego konta bankowego.

Co zrobić w sytuacji, gdy blokada konta bankowego wynika z innego powodu?

Blokada konta bankowego może być niezwykle frustrującym doświadczeniem, zwłaszcza gdy nie wynika ona z egzekucji komorniczej. Istnieje kilka innych powodów, dla których bank może zdecydować się na zablokowanie naszego konta. W takiej sytuacji istotne jest zachowanie spokoju i podjęcie odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu.

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z bankiem, aby uzyskać informacje na temat przyczyny blokady. Może to być związane z podejrzeniem nieprawidłowości lub naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa finansowego. Bank ma obowiązek poinformować nas o powodach blokady i podać procedury, które należy podjąć w celu odblokowania konta.

Blokada konta bankowego wynikająca z oszustwa

Dodatkowo, jeśli blokada wynika z podejrzenia nieprawidłowości lub oszustwa, warto zgłosić to organom ścigania, takim jak policja lub odpowiednie służby finansowe. Działanie to pomoże w ustaleniu faktów i oczyszczeniu naszej sytuacji.

W przypadku blokady konta niezwiązanej z egzekucją komorniczą, czasami konieczne może być skorzystanie z pomocy prawnika lub doradcy finansowego. Specjaliści ci pomogą zrozumieć procedury bankowe, udzielą porad prawnych i asystują w komunikacji z bankiem.