czwartek, 28 wrzesień 2023 14:58

Wymagania dla azotu do cięcia laserowego

cięcie laserowe cięcie laserowe Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Cięcie laserowe to nowoczesna metoda obróbki materiałów, która pozwala na precyzyjne i szybkie kształtowanie różnych substratów, od metali po tworzywa sztuczne. Główną rolę w tym procesie odgrywa laser, który generuje skoncentrowane światło, pozwalając na dokładne cięcie materiału. Jednak równie ważna jest rola gazu pomocniczego, a wśród nich wyróżnia się azot.

Dlaczego azot jest używany w cięciu laserowym?

W branży cięcia laserowego azot jest ceniony z kilku kluczowych powodów:

 • Ochrona przed utlenianiem i korozją powierzchni cięcia: Azot jest gazem obojętnym, co oznacza, że nie reaguje z większością materiałów. Dzięki temu powierzchnia cięta w obecności azotu jest chroniona przed utlenianiem, co jest szczególnie ważne w przypadku metali.
 • Wytłaczanie tlenu i innych gazów z obszaru cięcia: Azot efektywnie wypiera inne gazy z miejsca cięcia, zapobiegając niechcianym reakcjom chemicznym, które mogłyby wpłynąć na jakość cięcia.
 • Tworzenie czystego i gładkiego brzegu cięcia: Dzięki azotowi brzegi cięte są gładkie i pozbawione zanieczyszczeń, co ma duże znaczenie dla estetyki i funkcjonalności gotowego produktu.

Czystość azotu

Kiedy mówimy o jakości azotu w cięciu laserowym, mamy na myśli przede wszystkim jego czystość. Im czystszy azot, tym mniejsze ryzyko niepożądanych reakcji chemicznych i tym lepsza jakość cięcia.

Standardy przemysłowe dla czystości azotu w cięciu laserowym zwykle wymagają czystości co najmniej 99,995%. Niższe poziomy czystości mogą prowadzić do problemów z jakością powierzchni cięcia, w tym do powstawania oznak utlenienia lub innych zanieczyszczeń.

Ciśnienie i przepływ azotu

Ciśnienie i przepływ azotu są kluczowymi parametrami, które wpływają na jakość cięcia. W zależności od materiału i grubości:

 • Materiały cienkie: Do cięcia materiałów cienkich, takich jak cienkie blachy metalowe, zwykle wymagany jest wyższy przepływ azotu przy niższym ciśnieniu.
 • Materiały grube: Cięcie grubych materiałów, takich jak stal konstrukcyjna, może wymagać niższego przepływu, ale wyższego ciśnienia.

Odpowiednie dostosowanie ciśnienia i przepływu azotu jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnych wyników cięcia. Nieprawidłowe parametry mogą prowadzić do nieregularnych krawędzi, zniekształceń lub nawet uszkodzenia materiału.

Systemy dostarczania azotu

Istnieją głównie dwa sposoby dostarczania azotu do maszyn do cięcia laserowego:

 • Generatory azotu na miejscu: Te systemy produkują czysty azot bezpośrednio w miejscu pracy, zazwyczaj przez proces separacji azotu z powietrza. Mają one większe koszty początkowe, ale w dłuższej perspektywie mogą być bardziej opłacalne, zwłaszcza dla dużych operacji.
 • Dostarczanie w butlach: Azot jest dostarczany w skompresowanej formie w butlach. To rozwiązanie jest bardziej elastyczne i nie wymaga dużych inwestycji początkowych, ale może prowadzić do wyższych kosztów eksploatacyjnych w przypadku dużej konsumpcji.

Bezpieczeństwo przy użyciu azotu

Chociaż azot jest gazem obojętnym i generalnie bezpiecznym w użyciu, istnieją pewne kwestie bezpieczeństwa, które należy uwzględnić:

 • Ryzyko uduszenia: W dużych ilościach azot może wypierać tlen z powietrza, co stanowi zagrożenie dla życia. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację w miejscach, gdzie azot jest używany.
 • Obsługa butli: Butle z azotem są pod ciśnieniem i mogą stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwej obsługi. Należy je przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrożnie je transportować.

Inne gazy używane w cięciu laserowym

Oprócz azotu w cięciu laserowym używa się również innych gazów, takich jak tlen i argon. Każdy z nich ma swoje zalety i wady:

 • Tlen: Używany głównie do cięcia stali węglowej, tlen wspomaga proces cięcia poprzez reakcję z metalem, generując dodatkowe ciepło. Jednak może powodować utlenianie krawędzi cięcia.
 • Argon: Często używany do cięcia materiałów nieżelaznych, argon jest gazem obojętnym, podobnie jak azot. Jest jednak droższy w użyciu niż azot.

Wnioski

Azot odgrywa kluczową rolę w procesie cięcia laserowego, wpływając na jakość, efektywność i koszty operacji. Dla osiągnięcia najlepszych wyników ważne jest zrozumienie właściwości azotu oraz odpowiednie dostosowanie parametrów ciśnienia i przepływu. Równie ważne jest uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa i właściwej obsługi gazu.