piątek, 30 kwiecień 2021 08:50

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze Program Czyste Powietrze pixabay

Rząd RP wprowadził zaktualizowaną wersję Programu Czyste Powietrze, upraszczającego procedury finansowania modernizacji przestarzałych systemów grzewczych i lepszą izolację domów. Program ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, uważanej za jedną z najgorszych w Europie, powodującą przedwczesną śmierć aż 44 000 osób rocznie - podaje Europejska Agencja Środowiska

Program Czyste Powietrze zadebiutował we wrześniu 2018 r. I ma trwać do 2029 r., A jego celem jest ograniczenie emisji poprzez wsparcie modernizacji systemu grzewczego i lepszą izolację domów. „Podjęliśmy zdecydowane działania w celu wyeliminowania niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w polskich miastach i mniejszych miejscowościach” - zaznaczył Prezydent RP Andrzej Duda, zapowiadając uruchomienie zaktualizowanego programu.

Program Czyste Powietrze na rzecz ograniczenia emisji

Rząd zintensyfikował wysiłki na rzecz ograniczenia emisji i ponowił zobowiązanie do dofinansowania programu, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb potencjalnych beneficjentów. Oczekuje się, że uproszczone zasady przyznawania dotacji zmniejszą biurokrację i zwiększą zaangażowanie gmin, które od tej pory będą odpowiedzialne za wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego finansowania.

Program Mój Prąd

Program Czyste Powietrze jest ściśle powiązany z Programem Mój Prąd, który oferuje dotacje do 5000 zł na zainstalowanie elektrowni fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch oddzielnych wniosków. Największe dotacje otrzymają projekty bezemisyjne lub prowadzące do redukcji emisji dwutlenku węgla, takie jak instalacja pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych.

Wniosek o dotację

Wioski zostały uproszczone poprzez skrócenie terminów przyznawania dotacji z 90 do 30 dni oraz umożliwienie składania wniosków przez Internet. Oczekuje się również, że nowy program zwiększy zaangażowanie sektora bankowego jako źródła finansowania uzupełniającego i pomostowego w celu przyspieszenia wdrażania.

W walce o lepszą jakość powietrza

Wcześniejsze badania wykazały, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są tzw. niskie emisje, czyli te spowodowane spalaniem węgla i innych paliw stałych w budynkach jednorodzinnych. Oznacza to, że ​​najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie smogu jest zamiana niespełniających norm kotłów kotłami gazowymi, kotłami na paliwo stałe lub pompami ciepła.

Program Czyste Powietrze ma dotrzeć do 4,5 miliona gospodarstw domowych w całej Polsce w ciągu najbliższych dziesięciu lat.