środa, 06 kwiecień 2022 15:30

Zasiłek macierzyński. Co zrobić, gdy ZUS nie chce wypłacić należnych środków?

adwokaci w Płocku adwokaci w Płocku pixabay

Orzecznictwo sądu wprowadziło wiele zamieszania w wypłacaniu zasiłku macierzyńskiego, gdyż poskutkowało zmianą sposobu kontroli, która teraz wykonywana jest prewencyjnie.

W praktyce oznacza to, że kobieta może zostać pozbawiona zasiłku, gdy ZUS uzna, że prawo na podstawie którego miałby być wypłacany zasiłek, jej nie przysługuje. Co robić, gdy ZUS odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

 

Dlaczego ZUS nie wypłaca zasiłku macierzyńskiego?

Jak wskazują adwokaci w Płocku najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest podejrzenie, że kobieta nie ma realnego tytułu do przyznania świadczeń. Wynika to zazwyczaj z przeprowadzonej kontroli, podczas której urzędnicy dopatrzyli się jakichś nieprawidłowości. Może to być np. podjęcie zatrudnienia już w trakcie ciąży, co ZUS traktuje jako podejrzane, gdyż zakłada, że praca była fikcyjna, a nie realna, co miało na celu uzyskanie zasiłku chorobowego w trakcie ciąży i zasiłku macierzyńskiego.

Odmowa wypłaty zasiłku jest bezzasadna, jeśli faktycznie wykonywało się pracę. Z tego powodu warto zachowywać wszystkie dokumenty poświadczające wykonywanie pracy (korespondencję służbową, wykonane zlecenia itp.).

ZUS nie wypłacił zasiłku – co robić?

Prawo daje możliwość rozwiązanie tej sytuacji poprzez wniesienie odwołania od decyzji do sądu. W praktyce jednak sprawy tego typu mogą ciągnąć się miesiącami, a nawet latami. To oznacza, że kobieta bez wsparcia osób trzecich (partnera, rodziny) może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Często pomocne może być skorzystanie z pomocy prawnika, który wyśle odpowiednie pismo do ZUS-u i przeprowadzi całą procedurę. Oczywiście można zrobić to samemu, ale często pomoc prawna znacznie przyspiesza korzystne rozwiązanie sprawy.

W przypadku bezzasadnej odmowy wypłaty zasiłku można ubiegać się o wypłacenie odsetek za zwłokę. Jednak trzeba przyznać, że nie równoważy to strat poniesionych przez błędną decyzję.

Warto pamiętać, że ZUS ma obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (kontroli) i tylko na tej podstawie może odmówić wypłacenia zasiłku. Jednak podczas przeprowadzania kontroli wypłata może zostać wstrzymana, dlatego przyspieszenie sprawy może mieć kluczowe znaczenie. Problemy z wypłatami świadczeń wynikają głównie z tego, że nowe orzecznictwo sądu wprowadziło przymus robienia kontroli prewencyjnych, a więc sprawdzania podstawy do zasiłku przed jego wypłatą.