poniedziałek, 20 luty 2023 19:42

Europejski nakaz aresztowania - co robić?

sprawy karne sprawy karne mat.prasowe

European Arrest Warrant (EAW), w Polsce zwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) jest potężnym narzędziem, które pozwala na wymianę osób podejrzanych lub skazanych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

W tym tekście omówimy krok po kroku, co należy zrobić, gdy otrzymasz europejski nakaz aresztowania i jakie kroki możesz podjąć, aby zapewnić sobie najlepszą możliwą ochronę.

Czym jest europejski nakaz aresztowania?

Europejski Nakaz Aresztowania jest unijnym narzędziem służącym do wymiany osób podejrzanych lub skazanych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Nakaz aresztowania jest wydawany przez sąd jednego państwa członkowskiego i jest honorowany przez inne państwa członkowskie UE bez potrzeby dodatkowych procedur wymiany informacji lub uzyskiwania dodatkowej zgody. Celem ENA jest ułatwienie i przyspieszenie procedur ekstradycyjnych, aby umożliwić szybsze i bardziej skuteczne ściganie przestępców na terenie UE.

Za jakie przestępstwa można być poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania?

Europejski Nakaz Aresztowania jest wydawany w przypadku osób podejrzanych lub skazanych za przestępstwa, które są karalne w kraju wydającym. W związku z tym list gończy może być wydany w przypadku osób podejrzanych szczególnie o ciężkie przestępstwa i sprawy karne jak:

  • Zbrodnie: takie jak morderstwo, zamachy terrorystyczne, porwanie, gwałty i inne poważne przestępstwa.
  • Przestępstwa przeciwko wolności i bezpieczeństwu: takie jak korupcja, handel narkotykami, przestępstwa związane z bronią i terroryzmem.
  • Przestępstwa gospodarcze: takie jak oszustwa finansowe, pranie brudnych pieniędzy i nielegalne praktyki handlowe.
  • Przestępstwa przeciwko mieniu: takie jak kradzież, włamanie i kradzież z włamaniem.

 Oczywiście, list gończy może być wydany także w innych przypadkach, jeśli spełnione są odpowiednie warunki. Ważne jest, aby pamiętać, że ENA jest narzędziem stosowanym nie tylko w przypadku poważnych przestępstw. Osoby, które pozostawiły za sobą w Polsce nierozstrzygnięte sprawy sądowe mogą być niespodziewanie zatrzymane i postawione przed sądem właśnie z wykorzystaniem ENA.

Jak sprawdzić czy jest się poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania?

Jeśli podejrzewasz, że jesteś poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, możesz sprawdzić to w następujący sposób:

  • Skontaktuj się z policją: Możesz zadzwonić na numer alarmowy i zapytać, czy jesteś poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Niemniej w ten sposób narażasz się na ujawnienie swojego miejsca pobytu.
  • Skontaktuj się z prawnikiem: Możesz również skonsultować się z prawnikiem, który może sprawdzić, czy jesteś poszukiwany i udzielić ci dalszych informacji na temat twoich praw i możliwości. Dzięki temu nie ujawnisz się organom ścigania.
  • Sprawdź w Interpolu: Możesz również sprawdzić, czy jesteś poszukiwany poprzez stronę internetową Interpolu. Jeśli jesteś poszukiwany, twoje dane znajdą się na liście "Red Notice". Niemniej na liście publikowani zazwyczaj tylko osoby uznane za najbardziej niebezpieczne.

Musisz pamiętać, że w sieci możesz nie znaleźć informacji o tym czy został w stosunku do ciebie wydany Europejski Nakaz Aresztowania. Warto wiec zatrudnić do tego adwokata, który reprezentując Cię przed sądem ustali czy jesteś poszukiwany. W przypadku, gdy jesteś poszukiwany adwokat może dodatkowo pomóc uzyskać list żelazny, poprowadzić sprawę o zmianę formy wykonywania kary np. na grzywnę, areszt domowy, reprezentować w postępowaniu o uchylenie nakazu aresztowania z powodu przedawnienia.