wtorek, 05 wrzesień 2023 09:07

Produkcja opakowań ekologicznych. Jakie opakowania są ekologiczne?

produkcji opakowań ekologicznych produkcji opakowań ekologicznych mat.prasowe

W dzisiejszym świecie troska o ekologię nabrała szczególnego znaczenia. Ważnym krokiem w tym kontekście jest koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym, która ma na celu zminimalizowanie negatywnych dla środowiska naturalnego skutków wykorzystania tworzyw sztucznych. Produkcja opakowań ekologicznych staje się priorytetem. Jakie strategie wdrażają producenci opakowań, by sprostać współczesnym wyzwaniom?

Którzy z nich zdecydowali się na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w tym względzie? Jakie opakowania są ekologiczne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Produkcja opakowań ekologicznych. Strategia w pięciu punktach

Przyjrzyjmy się produkcji opakowań ekologicznych w firmie Supravis. Jest to największy polski producent foliowych opakowań barierowych i wysokobarierowych dla gastronomii i przemysłu, a jednocześnie odpowiedzialny uczestnik globalnego łańcucha dostaw. Jego odpowiedzią na poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych koncepcji obejmujących produkcję opakowań, jest stworzenie „5-point Ecostrategy”. Jak sama nazwa wskazuje, składa się ona z pięciu punktów:

  • Reco Rozpoznanie potrzeby zmian – zaangażowanie w tworzenie nowych rozwiązań prawnych dla europejskiego rynku opakowań, którego celem jest to, by dobra naturalne były wykorzystywane oszczędnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Reco Rozważenie projektów opakowań – opracowywanie innowacyjnych materiałów opakowaniowych z udziałem surowców odnawialnych.
  • Reco Rekonfiguracja oferty produktowej – kreowanie nowoczesnych rozwiązań, które są bardziej przyjazne dla środowiska (opakowania nadające się do recyklingu, opakowania eko zaprojektowane w oparciu o surowce odnawialne).
  • Reco Redukcja odpadu produkcyjnego – wprowadzenie technologicznie zaawansowanej linii do recyklingu pozwalającej na ponowne wykorzystanie odpadu, który powstaje w czasie procesu produkcji.
  • Reco Recykling dla nowych zastosowań – przetwarzanie odpadów na szerszą skalę i ponowne ich wykorzystywanie w innych gałęziach przemysłu (branża budowlana, odzieżowa, meblarska).

Jakie opakowania są ekologiczne?

Odpowiedź kryje się w omówionej przez nas wyżej strategii firmy Supravis, produkującej opakowania ekologiczne do żywności oraz dla przemysłu. Opakowania eko zatem to te, których produkcja odbywa się z poszanowaniem dla zasad zrównoważonego rozwoju i z oszczędnym wykorzystaniem dóbr naturalnych. Są to opakowania idealnie nadające się do konwencjonalnych procesów recyklingu (w Supravis linia MONO) lub zaprojektowane w oparciu o surowce odnawialne (linia BIO). Udzielając odpowiedzi na pytanie, jakie opakowania są ekologiczne, nie można nie wspomnieć też o tym, że za przyjazne dla środowiska uznaje się te, które pozwalają na wykorzystanie odpadu powstającego przy ich produkcji, co umożliwiają nowoczesne linie do recyklingu. Często zastosowanie takich odpadów wykracza daleko poza branżę z nimi związaną. Więcej informacji na temat produkcji opakowań ekologicznych znajdziesz na stronie: https://www.supravis.pl/5-point-ecostrategy.