czwartek, 05 kwiecień 2018 11:36

Przegląd gaśnic a przepisy prawa

Przegląd gaśnic to obowiązkowa czynność we wszystkich istniejących firmach czy na obiektach.

Jej głównym zadaniem, jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, czyli zwiększenie ochrony mienia i życia ludzkiego. Każda gaśnica musi być poddawana przeglądowi przynajmniej raz do roku.

Co określają przepisy prawa?

Wszelakiego rodzaju budynku, jednakowo produkcyjne, użyteczności publicznej, magazyny, inwentarskie, place składowe, produkcyjne, powinny posiadać urządzenia przeciwpożarowe. W naszym kraju reguluje się to istotnymi przepisami prawa. Muszą one również spełniać normy Unii Europejskiej. W przepisie zawarta jest informacja na temat liczby gaśnic, ich masy, jaką muszą mieć. Wszystkie gaśnice umieszczone w budynku, muszą mieć aktualny certyfikat zgodności, który zostaje wystawiony przez CNBOP, czyli Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej wszelkich obiektów budowlanych, terenów i budynków. Określa ono dokładnie wszystkie normy, obostrzenia, zasady dotyczące tego, w jaki sposób ma być zastosowana gaśnica, oraz ustala zasady jej przeglądów. Kontrola gaśnic jest bardzo istotną kwestią, nie można jej zaniedbać, tak samo jak w przypadku takiej czynności jak konserwacja klimatyzacji gazowej.

Legalizacja gaśnicy

Legalizacja gaśnicy jest to tak naprawdę zespół różnych czynności, które obejmują między innymi sprawdzenie oraz poświadczenie dowodem legalizacji, tego, że przyrząd pomiarowy jest w pełni sprawny i spełnia wszelkie wymagania. Dozorowi technicznemu przede wszystkim podlegają zbiorniki przenośne.

Ważne pojęcia

Konserwacja rozszerzona- oznacza między innymi wymianę proszku gaśniczego, wszelkich uszczelek, a także wykonanie próby ciśnieniowej. W trakcie konserwacji podstawowej nie trzeba otwierać gaśnicy, a także ingerować w jej wnętrze.

Próba ciśnieniowa zbiornika- wykonywana jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Przeprowadza się taką próbę na gaśnicach o masie 6 kilogramów, a także cięższych.

Serwis gaśnic- w trakcie serwisu należy dokonać wszelkich ważnych czynności, mających na celu sprawdzenie, czy gaśnica działa w odpowiedni sposób.

Jakie istnieją rodzaje gaśnic i do czego używa się poszczególne gaśnice?

- Pożar materiału stałego, którego pochodzenie jest organiczne Typ A

- Pożar materiału stałego, który topi się lub jest w stanie ciekłym Typ B

- Pożar gazów Typ C

- Pożar metali Typ D

- Pożar olejów i tłuszczów Typ F