niedziela, 07 kwiecień 2024 13:35

Przyszłość generatywnej sztucznej inteligencji w sektorze biznesowym

generatywna AI w świecie biznesu generatywna AI w świecie biznesu pixabya

Generatywna sztuczna inteligencja (AI) wzbudza duże zainteresowanie w świecie technologii, oferując przedsiębiorstwom niezwykłe możliwości, od automatyzacji procesów po generowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Mimo to, jak pokazuje praktyka, wiele firm podchodzi do niej z dużą ostrożnością, a część wciąż nie zdecydowała się na jej wdrożenie.

To zjawisko może wydawać się paradoksalne, zwłaszcza w obliczu szybkiego rozwoju narzędzi takich jak ChatGPT, ale znajduje swoje uzasadnienie w realiach biznesowych.

 

Dlaczego firmy wahają się przed wdrożeniem AI?

Jednym z kluczowych powodów, dla których przedsiębiorstwa zachowują ostrożność wobec generatywnej AI, są obawy związane z bezpieczeństwem i ryzykiem. Jak w przypadku firmy tytoniowej Reynolds American, wiele korporacji decyduje się na ograniczone testowanie tej technologii, unikając jej stosowania w obszarach krytycznych, takich jak finanse czy bezpośredni kontakt z klientem. Takie podejście jest podyktowane potrzebą zrozumienia nowych narzędzi i minimalizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą wynikać z nieprzewidzianych błędów systemowych lub tzw. "hallucynacji" AI, czyli generowania przez system nieprawdziwych informacji.

Luka między aspiracjami a rzeczywistością

Mimo wysokiego zainteresowania i rozpoznawalności narzędzi opartych na generatywnej AI, tylko nieliczne firmy decydują się na ich pełne wdrożenie. Dane U.S. Census Bureau pokazują, że w USA zaledwie 5,4% firm wykorzystuje AI do produkcji towarów lub świadczenia usług. Co więcej, wiele przedsiębiorstw deklaruje zamiar adopcji generatywnej AI, ale jak wskazują badania, często kończy się to na samych deklaracjach, bez realnych działań. To zjawisko, opisywane przez firmę badawczą Gartner jako „luka między ambicją a osiągnięciem”, podkreśla trudności w praktycznym zastosowaniu generatywnej AI w kontekście biznesowym.

Przyszłość generatywnej AI w biznesie

Pomimo obecnej ostrożności, przyszłość generatywnej AI w świecie biznesu wydaje się być obiecująca. Przykłady firm, takich jak Klarna, która dzięki narzędziu opartemu na ChatGPT zastąpiła pracę 700 agentów obsługi klienta, pokazują potencjalne korzyści z automatyzacji i optymalizacji procesów. W miarę jak przedsiębiorstwa będą coraz lepiej rozumieć możliwości i ograniczenia AI, a także opracowywać strategie minimalizacji ryzyka, możemy spodziewać się szerszego wdrożenia tej technologii. Ważne będzie jednak, aby firmy nie tylko podążały za nowinkami technologicznymi, ale również skupiły się na tworzeniu wartości dodanej i rozwiązywaniu realnych problemów biznesowych.

Generatywna sztuczna inteligencja ma potencjał, by zrewolucjonizować wiele aspektów działalności gospodarczej, jednak jej pełne wykorzystanie wymaga czasu, dostosowania strategii oraz przemyślanej implementacji. W miarę rozwoju technologii i zwiększania się zaufania do niej, możemy oczekiwać, że generatywna AI stanie się nieodzownym elementem krajobrazu biznesowego, podobnie jak inne przełomowe technologie przed nią.