piątek, 25 maj 2018 06:01

Rodzaje tabliczek do znaków drogowych i ich zastosowanie

Informacja – królowa współczesności! Dzięki niej dowiadujemy się o istotnych wydarzeniach ze świata, uczymy się, rozwijamy, tym samym torując sobie ścieżkę do szeroko pojętych sukcesów. Informacja towarzyszy nam na każdym kroku – w smartfonie, Internecie, telewizji i… na drodze. Kierując pojazdem, zwracamy uwagę na znaki ostrzeżenia, nakazy i zakazy.

Niebagatelne znaczenie mają również tabliczki do znaków drogowych, które określają np. występowanie niebezpieczeństwa na drodze i informują o zakresie obowiązywania nakazu bądź zakazu. W dzisiejszym artykule prezentujemy ich zastosowanie oraz poszczególne rodzaje!

Tabliczki do znaków drogowych – co warto wiedzieć?

Uzupełnieniem znaku właściwego, np. nakazu czy ostrzeżenia jest tabliczka do znaku drogowego. Ich umiejscowienie jest ściśle określone przez Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zazwyczaj znajdują się tuż pod tarczą znaku głównego i prezentują, tożsamy z ogólnym przekazem, obrazek lub napis. Tabliczki występują w dwóch kształtach – prostokącie i kwadracie. Jeśli chodzi o kolorystykę, to jest ona spójna z tym, który wykorzystano na znaku właściwym. Przykład – do znaku ostrzegawczego zastosujemy tabliczkę z białym tłem i czarnym napisem, natomiast do znaku informacyjnego wykorzystamy niebieską z białym napisem.

Dlaczego warto znać tabliczki do znaków drogowych?

Poruszanie się po ulicy, niezależnie od tego, czy jest się kierowcą, pasażerem czy pieszym wymaga obeznania w ruchu drogowym. Znajomość poszczególnych znaków i tabliczek usprawnia uczestnictwo w jeździe do miejsca docelowego. Niemniej jednak to właśnie umiejętność rozpoznawania nakazów, zakazów czy ostrzeżeń zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo oraz wpływa na komfort poruszania się po mniej i bardziej zatłoczonych ulicach.

Jakie są rodzaje tabliczek do znaków drogowych?

Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta! Otóż tabliczki odpowiadają głównym znakom drogowym. W związku z tym wyróżniamy tabliczki do znaków nakazu i zakazu, informujących i ostrzegawczych.