poniedziałek, 14 maj 2018 10:59

Filtracja sedymentacyjna jako efektywny proces uzdatniania

Pełen proces uzdatniania wody obejmuje wiele etapów, mających na celu usunięcie z niej zanieczyszczeń różnego rodzaju. Dobór technologii uzdatniania i budowa całego procesu uzależniona jest od wyjściowego składu wody i wymagań wobec wody będącej ostatecznym efektem podejmowanych działań. Jakie możliwości daje filtracja sedymentacyjna i kiedy warto ją stosować.

 

Czym jest filtracja sedymentacyjna?

Sedymentacja jest jedną z metod filtracji mechanicznej, służy zatem oddzielaniu substancji stałych od cieczy. Proces ten polega na zatrzymywaniu cząsteczek stałych na porowatych przegrodach, czyli filtrach. Dzięki stosowaniu odpowiednich filtrów na wylocie urządzeń zyskujemy filtrat, czyli ciecz wolną od niepożądanych składników.

Wydajność i sprawność filtrów sedymentacyjnych uzależniona jest od rodzaju zastosowanego w nim złoża. Stosowanie złóż sedymentacyjnych z granulek zeolitu (krzemianu glinu), który charakteryzuje się dużą porowatością, pozwala uzyskać skuteczność filtracyjną na poziomie 5 μm.

Oznacza to, że w efekcie uzdatniania metodą sedymentacji na złożu zeolitowym otrzymujemy wodę o bardzo dużej klarowności. W porównaniu z filtrami kwarcowymi, metoda ta jest znacznie tańsza i bardziej efektywna, ponieważ ostateczne rezultaty osiągamy przy mniejszej ilości płukań.

Po co stosować filtry sedymentacyjne?

Wykorzystanie filtracji sedymentacyjnej na początkowym etapie uzdatniania wody ma na celu nie tylko jej wstępne oczyszczenie, ale przede wszystkim poprawę funkcjonowania pozostałych urządzeń, obsługujących pełen proces. Wstępna filtracja wody przekłada się na lepsze funkcjonowanie m.in. stacji zmiękczania, ozonatorów, czy filtrów odwróconej osmozy.

Innym miejscem, w którym poprawa jakości wody przez filtrację sedymentacyjną ma olbrzymi sens, są wszelkie instalacje przemysłowe. Dzięki niej możemy znacznie wydłużyć żywotność elementów takich jak pompy obiegowe, wymienniki ciepła i rozmaite instalacje hydrauliczne.

– Poprawa działania pozostałych urządzeń do uzdatniania wody nie jest jedyną korzyścią, wynikającą z filtracji sedymentacyjnej – podpowiada nasz rozmówca z Global Concepts 2000 Polska. Warto zwrócić uwagę także na oszczędności w eksploatacji całego systemu.

Bez względu na to, czy woda poddana oczyszczaniu w filtrze bocznikowym ma trafić do systemu odwróconej osmozy, UF, czy obiegu chłodniczego, zawsze zmniejsza się ilość chemikaliów, jakie w innym przypadku należałoby tu dodatkowo zastosować. Jednocześnie tak przygotowana woda pozwala na zmniejszenie częstotliwości regeneracji złóż UF oraz wymiany wkładów filtracyjnych w innych systemach.