czwartek, 22 kwiecień 2021 09:17

Błąd medyczny – jak udowodnić i uzyskać odszkodowanie?

błąd medyczny - jak udowodnić i uzyskać odszkodowanie błąd medyczny - jak udowodnić i uzyskać odszkodowanie pixabay

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że poszkodowani pacjenci oraz ich rodziny mogą ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

W niniejszym artykule opisujemy, jak podejść do ubiegania się o odszkodowanie oraz opisujemy czym jest błąd w sztuce lekarskiej.

Czym jest błąd medyczny?

Błąd w sztuce lekarskiej lub błąd w sztuce medycznej zwany błędem medycznym z definicji jest zawinionym postępowaniem, czyli działaniem lekarza (lub kogoś innego z personelu medycznego), które jest sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną. Efektem błędu medycznego jest szkoda pacjenta w postaci zakażenia, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

Z powyższej definicji jednoznacznie wynika, że spektrum błędów medycznych jest dosyć spore, dlatego wyróżnia się co najmniej kilka różnych błędów lekarskich. Pierwszym typem jest błąd diagnostyczny lekarza, czyli niepoprawna diagnoza lekarska. Kolejny błąd dotyczy leczenia. Mowa o przypadkach, gdy wykonano nieprawidłowe/niewystarczające leczenie lub wykonane leczenie nadmiernie ingerowało w organizm powodując szkodę pacjenta. Następny błąd medyczny to tak zwany błąd wykonawczy, czyli sytuacja, w której zaplanowano prawidłowe leczenie, ale zostało ono niepoprawnie zrealizowane. Kolejny przykład błędu medycznego odnosi się do sytuacji, w której w doszło do szkody w wyniku złej organizacji procesu leczenia przez placówkę medyczną.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Jeśli zamierzasz ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej to z pewnością odwlekanie tego procesu w czasie nie działa na Twoją korzyść. Szybkie i zdecydowane działanie zwiększa szanse na osiągniecie sukcesu. Szczególnie istotny jest czas w przypadku śmierci bliskiej osoby w wyniku błędu lekarskiego. W tym przypadku prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie sekcji zwłok.

Aby rozpocząć ubieganie się o odszkodowanie za błąd medyczny najlepiej skontaktować się z pomocą prawną, która specjalizuje się w sprawach tego typu. Doświadczeni prawnicy wspierają w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji oraz wspierają osobę poszkodowaną podczas przechodzenia przez procedurę odszkodowawczą.

Zebranie odpowiednich dowodów i dokumentów jest kluczowym elementem prowadzącym do osiągnięcia sukcesu w sprawie. W związku z czym warto wiedzieć, że każda placówka medyczna zgodnie z prawem jest zobowiązana do udostępnienia pełnej dokumentacji medycznej na żądanie pacjenta. Poza dokumentacją medyczną osoba poszkodowana powinna zadbać o zebranie wszystkich dokumentów informujących o poniesionych kosztach. Mogą to być wszystkie rachunki i faktury za wizyty lekarskie, zakup lekarstw, koszty dojazdu, koszty rehabilitacji itd.

Osoba odszkodowana może otrzymać zadośćuczynienia za krzywdę (ból i cierpienie) oraz za koszty, które zostały poniesione na skutek błędu lekarskiego. W efekcie poszkodowany pacjent może otrzymać różnego rodzaju roszczenia. Między innymi może to być: odszkodowanie za błąd medyczny i za koszty jakie z tego tytułu zostały poniesione na leczenie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, pozyskanie sumy potrzebnej na koszt leczenia, uzyskanie renty na zwiększone potrzeby, uzyskanie renty z tytułu utraty widoków na przyszłość. Ponadto, możliwe jest także uzyskanie odsetek od żądanych w pozwie kwot.

Należy wiedzieć, że sprawy o odszkodowanie medyczne są z reguły dosyć skomplikowane i żeby taka sprawa mogła się powieść muszą zajść określone fakty. Zatem po pierwsze osoba odpowiedzialna za wystąpienie błędu medycznego musi działać niezgodnie z powszechnie znanymi zasadami medycyny. Po drugie musi zaistnieć szkoda u pacjenta (uszczerbek na zdrowiu, naruszenie stanu zdrowia lub śmierć). Po trzecie konieczne jest udowodnienie związku pomiędzy działaniem osoby odpowiedzialnej za stan pacjenta a szkodą jaka jest przedmiotem sprawy.

Podsumowując, uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny jest możliwe i jest to jedno z praw pacjenta. Jednak, żeby proces odszkodowawczy miał większe szanse na powodzenie warto zwrócić się o pomoc do doświadczonej pomocy prawnej.

Więcej na temat uzyskiwania odszkodowania za błąd medyczny można przeczytać tutaj: błąd medyczny - jak udowodnić i uzyskać odszkodowanie.