wtorek, 12 kwiecień 2022 16:51

8 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o odpadach niebezpiecznych

Niebezpieczne odpady Niebezpieczne odpady pixabay

Otaczają nas każdego dnia. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak poważne zagrożenie mogą stanowić.

Zużyty olej spożywczy i samochodowy, baterie, przeterminowane leki – wszystko to i wiele innych materiałów zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Co powinieneś o nich wiedzieć, by uniknąć konsekwencji niewłaściwego postępowania z odpadami klasyfikowanymi jako niebezpieczne?

 

Często odpadami niebezpiecznymi są produkty niepozorne, jak zużyty olej po smażeniu czy przeterminowana paczka leków przeciwbólowych. Pozbywanie się ich w niewłaściwy sposób może jednak zagrażać środowisku. Z tego względu zostały więc objęte przepisami regulującymi sposób ich składowania oraz utylizacji.

Za niewłaściwe pozbywanie się odpadów niebezpiecznych grozi finansowa kara

Przedsiębiorstwa wytwarzające niebezpieczne odpady są obowiązane do ich pozbywania się w przepisowy sposób. Najczęściej przekazują odpady wyspecjalizowanym firmom. Za wylewanie odpadów olejowych do studzienek czy zbiorników wodnych oraz inne nielegalne procedery związane z gospodarowaniem odpadami ich posiadaczowi grożą finansowe konsekwencje.

Oleju spożywczego nie wolno wylewać go do zlewu

Substancje oleiste ze względu na swoje właściwości fizyczne mają zdolność do zatykania rur. Po ostygnięciu i utwardzeniu olej z smażenia czy pieczenia może osadzać się na nich, doprowadzając do awarii kanalizacji. Z tego powodu użytego oleju spożywczego nie należy wylewać do zlewu. Duże ilości oleju gastronomicznego muszą być składowane i przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym jednostkom w sposób regulowany przepisami prawa.

Zużytych leków nie można wyrzucać do kosza na śmieci

Lekarstwa nie mogą być wyrzucane do zwykły śmietników, choć wciąż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Ich chemiczny skład powoduje, że mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, zwierząt oraz ludzi. Dodatkowo leki wyrzucone do ogólnodostępnego kosza mogłyby zostać spożyte chociażby przez zwierzęta lub trafić w niepowołane ręce, co mogłoby doprowadzić do przykrych konsekwencji. Przeterminowane leki należy wyrzucać do specjalnych pojemników dostępnych na przykład w każdej aptece.

Baterie i akumulatory również nie mogą trafić do zwykłego kosza

Ze względu na stan chemiczny baterie i akumulatory także należą do grupy odpadów niebezpiecznych. W ich skład wchodzą szkodliwe dla ekosystemu związki rtęci, kadmu i ołowiu, kadm, lit, nikiel, a także substancje o właściwościach żrących. Baterii nie można wyrzucać do zwykłego śmietnika na odpady zmieszane. Należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych na elektrośmieci.

Olej przepracowany nie może być spalany w piecach

W naszym kraju można legalnie palić olejem przepracowanym wyłącznie, jeżeli ma się status spalarni odpadów. Status spalarni pociąga za sobą spełnienie pewnych wymagań oraz uzyskanie pozwoleń. Prywatny użytkownik czy też firma niemająca tego statusu nie może spalać odpadów olejowych w piecu, nawet jeśli ma on nazwę pieca na olej przepracowany. W rzeczywistości te urządzenia to piece uniwersalne. Są one co prawda przystosowane również do spalania odpadów olejowych. Nie zmienia to jednak faktu, ze taki proceder jest w Polsce nielegalny dla jednostek niebędących spalarnią.

Odpady niebezpieczne mają swoja wartość rynkową

Niebezpieczne odpady stanowią źródło cennych surowców. Po przetworzeniu nadają się bardzo często do wykorzystania w roli pierwotnej bądź innej niż pierwotna. Z tego powodu mają one swoja rynkowa wartośc i mogą stanowić przedmiot handlu.

Są firmy, które przyjmują odpady do skupu

Niektóre firmy przyjmują odpady do recyklingu w ramach skupu. Istnieją na przykład podmioty realizujące skup oleju przepracowanego. W tym wypadku posiadacz niebezpiecznego odpadu nie ponosi kosztów transportu odpadów, a czasem może nawet na nich zarobić stosunkowo niewielkie sumy.