poniedziałek, 19 wrzesień 2022 11:46

Inwestowanie w akcje lub fundusz akcji - czym się różni?

Fundusz akcji Fundusz akcji pixabay

Akcje – to papiery wartościowe, które mogą przynosić inwestorom spore zyski, lub straty. Wiele zależy od wyboru spółki i momentu wejścia i wyjścia z inwestycji.

Nie każdy ma wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby właściwie ocenić potencjał spółek. To nie oznacza, że trzeba rezygnować z tego typu inwestycji. Alternatywą jest zakup jednostek uczestnictwa w funduszu akcyjnym.

 

Akcje czy jednostki uczestnictwa? 

Do najważniejszych różnic między zakupem akcji a nabyciem jednostek udziału w funduszu, można zaliczyć przede wszystkim:

  • poziom ryzyka – ryzyko w przypadku inwestowania w pojedyncze spółki jest większe niż w przypadku dużej dywersyfikacji portfela spółek przez fundusze.
  • szansę na zysk – efekt skali w przypadku funduszy, powoduje, że można inwestować w akcje o wysokich notowaniach, co może stanowić barierę podczas samodzielnych inwestycji. 
  • zaangażowanie – giełda wymaga ogromnego zaangażowania czasu inwestora, problem ten zupełnie nie występuje w przypadku funduszy. 
  • opłaty – decydując się na indywidualny zakup akcji, inwestor ponosi koszty związane z prowadzeniem konta maklerskiego. W przypadku funduszy musi ponosić opłaty za zarządzanie. Zazwyczaj brokerzy, jak i fundusze pobierają prowizje za zakup akcji, czy jednostek uczestnictwa. 
  • elastyczność inwestycji – giełda pozwala na dynamiczne zarządzanie inwestycjami, co jest trudniejsze w przypadku funduszy. 
  • prawa - w przypadku posiadania akcji stajemy się akcjonariuszami i  nabywamy prawo do praw majątkowych i niemajątkowych spółki (np. prawo do dywidendy, prawo głosu) natomiast w przypadku funduszy nie przysługują nam takie przywileje.

To oznacza, że inwestycja w fundusz ma wiele zalet, nie jest jednak zupełnie pozbawiona wad .

Decyzja należy do inwestora 

Fundusz akcji jest odpowiedni dla osób, które nie mają jeszcze niezbędnej wiedzy, doświadczenia, lub czasu na samodzielne zarządzanie inwestycjami w akcje spółek. To oznacza, że każdy może inwestować w fundusze, nawet małe kwoty.  Decyzja inwestycyjna ogranicza się do wyboru polityki inwestycyjnej prowadzonej przez fundusze. Kolejne decyzje są już w rękach specjalistów. Z tego właśnie powodu, fundusze nie spełnią oczekiwań inwestorów, którzy lubią mieć ciągłą kontrolę nad swoimi pieniędzmi i cenią możliwość podejmowania wszystkich decyzji. 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.