sobota, 28 maj 2016 17:31

Pomnik historii

Błogi spokój, urokliwe krajobrazy …. Kazimierz Dolny – jedno z najbardziej znanych miasteczek w Polsce. Zamek w Kazimierzu Dolnym, to malowniczo usytuowany, panujący nad miastem zamek obronny, wybudowany z fundacji władcy Kazimierza Wielkiego w połowie XIV stulecia i XIII-wieczna baszta, to niewątpliwie najpowszechniej znane symbole Kazimierza nad Wisłą.

 

Na szczycie wzgórza stoi baszta. ciężka do zdobycia, zbudowana z kazimierskiej opoki. Była siedzibą straży celnej , która strzegła przeprawy wiślanej, w nocy zaś pełniła funkcję latarni wodnej. Teraz służy turystom jako taras widokowy, z którego rozciąga się rozległa panorama na Kazimierz Dolny, Puławy i dolinę rzeki Wisły. Przy dobrej widoczności istnieje możliwość aby ujrzeć kontur Gór Świętokrzyskich. Drugi punkt widokowy stanowi pobliska GóraTrzech Krzyży.

stulecie XVI i XVII stanowi złoty wiek Kazimierza Dolnego nad Wisłą, epoka potężnego rozkwitu fortun kazimierskich mieszczan, zdobywających bogactwo na sprzedaży zboża.

Wzdłuż linii brzegowej Wisły wzniesiono około sześćdziesiąt budynków spichlerzy pełniących zadania składów. Do dzisiejszego dnia zachowało się jedynie kilka. Najzamożniejsi handlarze budowali bogato zdobione kamienice. Wybudowane z kamienia wapiennego, dekorowane fantazyjnymi dekoracjami zaliczane są do najoryginalniejszych zabytków doby renesansu w Polsce.

Jedyny w swoim rodzaju zespół urbanistyczno – architektoniczno – krajobrazowy Kazimierza Dolnego w roku 1994 roku został zarządzeniem Prezydenta R.P. uznany za Pomnik Historii. Mając na uwadze walory przyrodnicze i kulturowe teren gminy został objęty ochroną , a 27 kwietnia 1979 utworzono tu Kazimierski Park Krajobrazowy, pierwszy na Lubelszczyźnie.

Najnowsze

  • 1