poniedziałek, 29 sierpień 2016 15:52

Operator HDS – czy warto zdobyć uprawnienia?

W niektórych przypadkach samo dostarczenie ładunku nie wystarczy, a konieczne jest również dokonanie jego wyładunku. Gdy mamy do czynienia z towarami o dużych gabarytach, wygodnym rozwiązaniem jest użycie dźwigu HDS. Może go jednak obsługiwać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.


HDS to skrót od hydraulicznego dźwigu samochodowego. Chodzi tutaj o pojazd ciężarowy, który posiada zamontowany na nadwoziu żuraw przeładunkowy. Dzięki niemu można dokonywać załadunku i rozładunku towarów o dużym ciężarze i o znacznych gabarytach. Układ hydrauliczny działa za sprawą pompy hydraulicznej, która zasilana jest silnikiem samochodu. HDS może podnieść ciężar o masie nawet 16 ton, a ramię niektórych dźwigów wynosi 12 metrów. Dla podniesienia stabilności HDS, czasami wykorzystuje się dodatkowe podpory podczas załadunku.

Kto może obsługiwać HDS?

Kierowca, który potrafi nie tylko zawieźć ładunek pod wskazany adres, ale również jest w stanie go wyładować, to cenny pracownik dla wielu firm, oferujących tego typu usługi. Wysyłanie w trasę dwie osoby, z których jednak prowadzi samochód, a druga dokonuje załadunku lub wyładunku, to dodatkowe koszty dla pracodawcy, a tym samym brak możliwości konkurowania ceną na rynku. Dlatego wielu przedsiębiorców życzy sobie, żeby kierowca potrafił równocześnie obsługiwać HDS. Trzeba jednak podkreślić, że umiejętność obsługi to nie wszystko. Konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Żeby je zdobyć, trzeba ukończyć kurs HDS i zakończyć go egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Takie kursy są organizowane w całym kraju przez wiele różnych podmiotów (np. Urbanek Firma Dźwigowa). Dopiero po zdobyciu świadectwa kwalifikacji, można obsługiwać HDS.

Kurs HDS – jak przebiega?

Przepisy wprowadzają pewne ograniczenia, jeśli chodzi o osoby, które przystępują do kursu HDS, a potem do egzaminu UDT. Przede wszystkim należy być pełnoletnim i posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie. Należy także przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie.

W czasie szkolenia poruszanych jest bardzo wiele różnych zagadnień, między innymi przekazywane są ogólne informacje o dozorze technicznym i o dźwigach samochodowych, przybliżana jest ich budowa. Największy nacisk kładzie się oczywiście na obsługę żurawi przeładunkowych. Część kursu dedykowana jest także zagadnieniom BHP i zagrożeniom podczas obsługi HDS. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, podobnie jak końcowy egzamin przed inspektorem UDT. Uzyskanie uprawnień potwierdzane jest zaświadczeniem na drukach MEN.

Kurs HDS nie jest skomplikowany i szczególnie trudny, a znacznie poszerza kwalifikacje i tym samym daje szanse na zdobycie lepszej pracy. Dodatkowo obsługa żurawia przeładunkowego znacznie upraszcza proces dostarczania ładunków i pozwala przedsiębiorcom być bardziej konkurencyjnymi na rynku.

Najnowsze

  • 1