poniedziałek, 28 sierpień 2023 14:02

Pełne wyzwań wejście w dorosłość - jak pomóc młodym ludziom?

Psycholog w Trójmieście Psycholog w Trójmieście mat.prasowe

Wiek, w którym przestaje się być beztroskim nastolatkiem i staje się osobą dorosłą, nie jest taki sam u każdego. Niemal każdy przyznaje jednak, że wejście w dorosłe życie wiązało się w jego przypadku z pewnymi trudnościami. Niekiedy są one tak poważne, że uporanie się z nimi wymaga specjalistycznego wsparcia, jeśli ma zakończyć się powodzeniem.

 

Problemy z wejściem w dorosłość – czego się spodziewać?

Osoby zawodowo zajmujące się pomocą młodym dorosłym w kryzysie przyznają, że nie ma tylko jednego problemu, który jest w stanie przytłoczyć niedawnych nastolatków. Jednym z najczęstszych jest ten związany z identyfikacją i odnoszący się do nowej roli młodej osoby w społeczeństwie. Psycholog w Trójmieście pomaga jednak również młodym ludziom, którzy nagle zaczynają zmagać się z trudnościami w utrzymywaniu stabilnych relacji. Ogromnym wyzwaniem dla młodych dorosłych jest również radzenie sobie z trudnościami. Okazuje się, że wiele osób do niedawna pokonujących przeszkody z dużym optymizmem, teraz zaczyna poddawać się nawet przy najmniejszej niedogodności. Jeśli doda się do tego brak pewności siebie, niewielkie umiejętności z zakresu organizacji i planowania oraz problemy odnoszące się do zarządzania finansami, jasnym stanie się, że wejście w dorosłe życie nie jest prostym zadaniem.

Trudny start w dorosłość – źródła problemów.

Szukanie przyczyn problemów z wejściem w dorosłość jest nie mniej trudne niż samo wskazywanie tych przeszkód, które można uznać za wiodące. Psycholog w Trójmieście niesie pomoc przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy nie mają odpowiedniego wsparcia w rodzinie. Nie należy jednak generalizować, bo niejednokrotnie terapia okazuje się pomocą tak dla młodych ludzi, jak i dla ich najbliższych, równie ciężko znoszących zachodzące zmiany. Źródłem wielu problemów jest też brak doświadczenia życiowego. Młodzi ludzie mają pewne pojęcie o problemach, które czekają w dorosłym życiu. Brakuje im jednak wiedzy i umiejętności, aby stawiać im czoła. Na liście źródeł problemów znajduje się również brak umiejętności interpersonalnych na odpowiednio wysokim poziomie. Umiejętność nawiązywania kontaktów powinna być rozwijana już od wczesnych lat dzieciństwa, nie zawsze się tak jednak dzieje.

Jak może pomóc psycholog?

Osobom wchodzącym w dorosłość można pomóc na wiele sposobów. Jednym z najskuteczniejszych jest skorzystanie ze wsparcia, jakiego udziela psycholog Trójmiasto. Prowadzona przez niego terapia z udziałem młodych dorosłych pozwala na dowiedzenie się więcej o nich samych. Uczestnicy mogą liczyć nie tylko na pomoc w rozpoznaniu trudności, z jakimi się borykają. W czasie spotkań z psychologiem dowiadują się także, jak radzić sobie lepiej niż do tej pory z podejmowaniem decyzji i budowaniem relacji. Podczas zajęć można spodziewać się wsparcia emocjonalnego, odnoszącego się także do emocji mniej oczywistych dla młodych ludzi. Osoby stające się dorosłymi członkami społeczeństwa dowiadują się więc, że niczym niezwykłym nie jest ani uczucie lęku, ani niepokoju. Terapia jest też nieoceniona wtedy, gdy osoba doświadczająca problemów z wejściem w dorosłość myśli o umacnianiu samoakceptacji i poczucia własnej wartości.