czwartek, 20 czerwiec 2019 15:13

Inwentaryzacja geodezyjna na terenie Warszawy i okolic

Inwentaryzacja geodezyjna Inwentaryzacja geodezyjna

Finalizacja budowy domu wiąże się z koniecznością poinformowania nadzoru budowlanego o zakończeniu prac budowlanych. Jednym z dokumentów, jaki należy przedstawić w urzędzie jest inwentaryzacja geodezyjna. 

 

Dlaczego inwentaryzacja geodezyjna jest konieczna?

Najprościej inwentaryzację geodezyjną można określić jako potwierdzenie zgodności wybudowanej nieruchomości z wcześniej stworzonym projektem. Inwentaryzacja potwierdza też wielkość, czy położenie budynku, dlatego jest niezbędnym dokumentem, do którego stworzenia, uprawniony jest tylko i wyłącznie geodeta. Firma Geo – Osnowa od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu takich inwentaryzacji.

Skąd taki obowiązek? Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym każda budowa wolno stojącego budynku i wykonanych do niego sieci musi zakończyć właśnie taka inwentaryzacja geodezyjna. O konieczności sporządzenia takiej dokumentacji można przeczytać również w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku.

Inwentaryzacja musi zostać przeprowadzona tak, by wszystkie dane można było nanieść na mapę zasadniczą. Dla wszystkich budowli, projektowanych na terenie Warszawy właściwą jest również mapa zasadnicza z Warszawy. Właściciel domu nie ma jednak obowiązku ponownego pozyskiwania takiej mapy. Geodeta osobiście dokonuje zmian w urzędzie. Po dokonanych pomiarach i obliczeniach firma Geo – Osnowa naniesie wszystkie zinwentaryzowane budynki na mapę zasadniczą w Warszawie.


Na czym polega inwentaryzacja geodezyjna?

Bez tego dokumentu inwestor nie ukończy budowy, a urząd jej nie odbierze. Inwentaryzacja geodezyjna jest bowiem podsumowaniem wszystkich przeprowadzonych prac i naniesieniem ich na mapę do celów projektowych w Warszawie. Taką inwentaryzację wykonuje tylko geodeta. Firma Geo – Osnowa posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia takiej inwentaryzacji. Oprócz pomiarów tak zwanego stanu pierwotnego obiektu, a także naniesienia na mapę zasadniczą wszelkich przyłączy, a także wszystkich urządzeń podziemnych, geodeta ma obowiązek przygotować tak zwany operat geodezyjny, na który składa się cała dokumentacja opracowana na poszczególnych etapach budowy.

Wykonane pomiary i obliczenia powinny umożliwić naniesienie zmian na mapie. Ważne jest bowiem by mapa do celów projektowych w Warszawie została odpowiednio zaktualizowana i zawierała również nowo wybudowane budynki, a także całą sieć uzbrojenia. Oryginał mapy pozostaje w urzędzie, a inwestor otrzymuje kopię mapy oraz kopię szkicu z przeprowadzonej inwentaryzacji. Na obu dokumentach powinna znajdować się pieczątka z wydziału geodezji.


Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna – cena

Inwentaryzacja geodezyjna

Inwentaryzacja geodezyjna


W każdym przypadku ceny za usługi geodezyjne zależne są od ilości zleconych prac i stopnia ich skomplikowania. Tak jest również w przypadku inwentaryzacji geodezyjnej, której koszt waha się między 850 a 1000 złotych. Standardowo cena obejmuje wykonanie czterech punktów inwentaryzacji. Za każdy kolejny punkt dopłacimy około 130 – 150 złotych. Osobno jednak zapłacimy również za inwentaryzację geodezyjną przyłączy i sieci. Firma Geo – Osnowa przygotuje dla Państwa szczegółową kalkulację, zarówno by przedstawić jak kształtuje się za inwentaryzację powykonawczą geodezyjną cena, ale również jaki jest koszt kompleksowej obsługi budowy domu przez naszą firmę. Warto dodać, że o wiele droższe jest brak wykonania inwentaryzacji pogeodezyjnej – grozi za to bowiem surowa kara, nawet 10 000 złotych.