piątek, 30 sierpień 2019 14:54

Nowoczesne przedsiębiorstwo – czyli jakie?

Audytor Audytor

Dzisiejsze korporacyjne stoją w obliczu szeregu wyzwań, które są przed nimi stawiane zarówno przez klientów, jak i organizacje rządowe.

Z jednej strony obecny świat biznesowy wymusza redukcje budżetu, konsolidację organizacyjną i zmianę priorytetów, z drugiej jednak rozwój technologii pociąga za sobą konieczność ciągłego wprowadzania nowych rozwiązań. Jakie jest więc nowoczesne przedsiębiorstwo?

Kluczem jest innowacja  

W nowoczesnym przedsiębiorstwie innowacja jest ważną koncepcją. Nie dotyczy ona tylko sprzętów i używanych systemów, ale także podejścia do klienta, pracowników, metod zarządzania. Ostatecznie innowacja polega na zaspokajaniu potrzeb biznesowych, jednak dzięki zupełnie innym aspektom niż te, na które zwracano uwagę jeszcze kilka lat temu. Czynniki te mogą wynikać z poprawy jakości obsługi klienta lub po prostu ze zwykłej konkurencyjności.  

Wprowadzanie zmian i ciągłe doskonalenie się jest tym, co wyróżnia nowoczesne przedsiębiorstwa. Nawet jeśli niekiedy będą one wdrażane w nieumiejętny sposób, to jednak nadal będą stanowić o tym, że firma jest o krok dalej od konkurencji. Przykładem może być modyfikowanie kampanii reklamowych w taki sposób, by były skoncentrowane wyłącznie na działaniach w internecie. Ogromne marki promują się dzięki influencerom i odchodzą od tradycyjnych form marketingu. 

Więcej aktualnych informacji związanych z biznesem i prowadzeniem działalności znajduje się na stronie https://pro.bureauveritas.pl/.  

Cechy nowoczesnego przedsiębiorstwa  

Firmy zatrudniają różną liczbę pracowników, działają na różnych sektorach, mają odmienne cele. Jednak niezależnie od tego istnieje kilka obszarów, które są wspólne dla wszystkich firm (niezależnie od branży, czy też wielkości). To one wpływają na innowacyjność organizacji. Do najważniejszych z nich zalicza się:  

 • ciągłe analizowanie potrzeb klientów, 
 • efektywność działań reklamowych, 
 • możliwość dostosowania do wielu odbiorców, 
 • wszechstronność dzięki narzędziom i technologiom, 
 • zorientowanie na wyniki, a nie wyłącznie na zyski, 
 • odpowiednie zarządzanie personelem, 
 • terminowość i szybkość działań, 
 • współpraca z wybitnymi jednostkami, 
 • globalizacja i lokalizacja, 
 • dzielenie się wiedzą, 
 • działania związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu.