niedziela, 03 listopad 2019 19:22

Wymagania systemu IFS – najważniejsze informacje

Bezpieczeństwo żywności Bezpieczeństwo żywności

IFS Food to Międzynarodowy Standard Żywności, który został opracowany przez niemieckich przedstawicieli handlu detalicznego. Został opracowany w 2002 roku i jest uznawanym standardem w Europie Zachodniej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. W 2003 roku do opracowania czwartej wersji IFS dołączyli francuscy sprzedawcy. Od tego momentu standard jest na bieżąco aktualizowany i modyfikowany, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Podstawy standardu IFS 

Celem nadrzędnym IFS jest zminimalizowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności wszystkich producentów, którzy współpracują z sieciami handlowymi. Stworzenie tego standardu ma zapewniać większą jakość produktów. Dzięki temu handlowcy mogą oszacować jakość dostarczanych produktów, a także pomóc producentom doskonalić produkt i polepszyć ogólne działanie organizacji, poprzez wskazanie jej słabych stron. W efekcie prawidłowego działania standardu IFS uzyskuje się większą satysfakcję i zaufanie klientów.  

Po stronie firm produkujących żywność na straży przestrzegania standardu stoi audytor wewnętrzny IFS. Osoby, które są zainteresowane kursem więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/h15-audytor-wewnetrzny-systemow-ifs-brc/

Elementy standardu IFS 

Fundamentem standardu jest zgodność z wymaganiami zawartymi w Codex Alimentarius, Prawie Krajowym, wymaganiami HACCP, GMP, GHP, normie ISO 9000 oraz Europejskim Systemem Jakości. Dlatego wdrożenie standardu IFS jest gwarancją wysokiej jakości dostaw.  

Czego dotyczy IFS? 

Standard dotyczy procesów produkcyjnych i przetwarzanych produktów, które wcześniej nie były poddawane pakowaniu. Aktualna wersja normy 6.1 ma określone, pogrupowane wytyczne, które szczegółowo określają czynności, które należy podjąć, aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować zgodnie ze standardem IFS. Płynące korzyści z jego wdrożenia usprawniają komunikację i zrozumienie pomiędzy personelem, a kierownictwem przedsiębiorstwa oraz następuje efektywniejsze wykorzystanie zasobów.