poniedziałek, 28 grudzień 2020 12:10

Generalny wykonawca hal i jego rola dla procesu budowy

generalny wykonawca hal generalny wykonawca hal

Wszelkiego rodzaje hale jako obiekty wielkopowierzchniowe wymagają niezwykłej skrupulatności w trakcie ich budowy.

Należy mieć tu również na uwadze, że nie dotyczy to jedynie czynności budowlanych, cały proces rozpoczyna się bowiem znacznie wcześniej od przygotowania odpowiedniego projektu z uwzględnieniem licznych analiz oczekiwań oraz możliwości technicznych. Takie podejście zagwarantuje nam najwyższą funkcjonalność obiektu, a także pełne bezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę fakt, jak istotne jest prawidłowe skoordynowanie wszystkich tych etapów, wymienionymi czynnościami przeważnie zajmuje się generalny wykonawca hal.

Generalny wykonawca hal – zakres usług

Jeśli rozważamy budowę wielkopowierzchniowego obiektu użytkowego, generalny wykonawca hal – a właściwie jego wybór – to podstawowy czynnik, który musimy rozważyć. Co jednak kryje się pod tym pojęciem?

Generalny wykonawca to określenie firmy budowlanej, która zajmuje się realizacją prac budowlanych zleconych przez Inwestora, którym może być zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorstwo. To, co ją wyróżnia to kompleksowość oferowanych usług. W przeciwieństwie do typowych podwykonawców, generalny wykonawca hal jest odpowiedzialny za cały proces realizacji inwestycji, a nie jedynie za pojedyncze prace składowe. Co to dokładnie oznacza?

Usługi generalnego wykonawcy hal obejmują takie działania jak przygotowanie pełnobranżowego projektu budowlanego potrzebnego do pozwolenia na budowę, przygotowanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej dla obiektów przemysłowych o różnym przeznaczeniu, wsparcie w procesie uzyskania pozwolenia na budowę oraz w innych obowiązkach inwestorskich, prowadzenie prac przygotowawczych, ziemnych, drogowych i fundamentowych. Ponadto, firma taka odpowiedzialna jest również za dostawę i montaż konstrukcji stalowych, dostawę i obudowę ścian oraz elewacji frontowych, dostawę i wykonanie pokrycia dachu, budowę w technikach tradycyjnych, wznoszenie przegród i przygotowywanie specjalnych stref użytkowych.

Ostatni z wymienionych elementów obejmuje zadbanie o wszelką niezbędną infrastrukturę instalacyjną, taką jak instalacje wodno-kanalizacyjne czy elektryczne. Naturalnie, nie można tutaj pominąć też dostawy i montażu wyposażenia obiektów przemysłowych, w tym bram, doków, drzwi czy okien, a także zagospodarowania terenu budowy, przygotowania zbiorników przeciwpożarowych, wiat, budynków ochrony i innych elementów wymaganych przy tego rodzaju inwestycjach.

Warto też zadbać o to, aby generalnemu wykonawcy hal można było powierzyć dobór i zakup materiałów budowlanych. Dzięki temu unikniemy ryzyka, że szkody powstałe w wyniku wad materiału będą naszą odpowiedzialnością. Zdając się na wiedzę i doświadczenie ekspertów, powinniśmy uzyskać gwarancję efektów wysokiej jakości, a przede wszystkim bezpieczeństwa realizacji zlecenia.

Istotna rola kierownika budowy

Generalny wykonawca hal przejmuje odpowiedzialność za całość prowadzonych działań zgodnie z ustalonymi wcześniej założeniami, a dzieje się to w momencie podpisania umowy. Należy jednak pamiętać w tym miejscu, że prawo nakłada na nas wymóg zaangażowania kierownika budowy. Do jego podstawowych obowiązków należy m.in. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z aktualnymi przepisami czy właściwe reagowanie w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.

Ze względu na to, że rola kierownika budowy jest znacząca, firmy zajmujące się generalnym wykonawstwem najczęściej mają wśród swoich pracowników osobę z uprawnieniami do pełnienia funkcji tego rodzaju specjalisty. Jako Inwestor, bylibyśmy tak czy inaczej zobowiązani do jego zatrudnienia, jeśli jednak będzie to ktoś bezpośrednio związany z generalnym wykonawcą, ułatwi to znacznie współpracę zespołu. Niektóre firmy zapewniają dodatkowo stałą opiekę koordynatora budowy czy nawet asystentów kierownika budowy, w zależności od zaawansowania realizowanego projektu.