czwartek, 31 październik 2019 11:36

Kiedy warto zainwestować w stałą obsługę prawną?

Usługi prawnika Usługi prawnika

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prędzej czy później spotka się z zagadnieniem prawnym wymagającym zaangażowania prawnika.

 

Stale zmieniające się regulacje odnoszące się również bezpośrednio do przedsiębiorców i ich obowiązków mogą przysporzyć wiele problemów osobie niezorientowanej w aktualnym ustawodawstwie  oraz wypracowanej na jego podstawie praktyce sądów i urzędów. Warto zatem zainwestować w odpowiednią obsługę prawną swojej działalności.

Prawnik na zlecenie czy stałą obsługę?

Wybór formy współpracy z kancelarią prawną zależy przede wszystkim od faktycznych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Jeżeli działalność jest mała, a umowy zawierane z kontrahentami nie są skomplikowane i nie wymagają opracowywania szczegółowych rozwiązań, wystarczające będzie angażowanie pomocy prawnej w formie jednostkowych zleceń. W takich przypadkach usługi prawne najczęściej będą ograniczone do reprezentacji podmiotu w postępowaniach sądowych. Jeżeli wiec zapotrzebowanie w tym zakresie nie jest duże i raczej sporadyczne, zasadnym będzie zawieranie z prawnikiem odrębnych umów na każdą pojedynczą usługę.

Z kolei gdy przedsiębiorca zatrudnia wielu pracowników, indywidualnie wypracowuje z kontrahentami postanowienia umów czy prowadzi liczne postępowania sądowe, o wiele lepiej sprawdzi się zawarcie umowy z odpowiednią kancelarią na stałą obsługę. Pomoc prawna będzie wówczas stanowiła istotne uzupełnienie działalności gospodarczej. Stała dostępność prawnika i wynikająca z tego możliwość bieżącej konsultacji wszelkich problemów natury prawnej zdecydowanie przyczyni się do należytej realizacji wszelkich obowiązków i interesów przedsiębiorcy.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż to radcowie prawni z założenia mieli być prawnikami specjalizującymi się w prawie gospodarczym i świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców. Z biegiem lat w swoich uprawnieniach zrównali się z adwokatami, a w chwili obecnej postuluje się zniesienie utrzymywanego sztucznego podziału wskazanych zawodów. Istotnym jest, iż radca prawny w przeciwieństwie do adwokata może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, co będzie miało istotne znaczenie w sytuacji, gdy duże zapotrzebowanie na obsługę prawną uzasadnia stworzenie w strukturze przedsięborstwa odrębnego stanowiska pracy lub całego działu prawnego.