piątek, 07 luty 2020 10:20

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy w 2020 roku

Nauka jazdy Imiola Nauka jazdy Imiola

Od 1 stycznia 2020 roku mam do czynienia ze zmianami nie tylko dla kierowców, ale i dla zdających egzaminy na prawo jazdy. Wprowadzone nowe zasady przeprowadzania testów sprawiają wrażenie bardziej przyjaznych dla kursantów.

 

W tym roku ustawodawca nie przewidział żadnych przełomowych zmian w sposobie przeprowadzania kursu na prawo jazdy oraz egzaminów. Kryteria zdania egzaminu pozostają niezmienione. Modyfikacji ulegną jednie dwie kwestie organizacyjne, które będą miały wpływ na podchodzącego do egzaminu i egzaminatora. Zostały dołożone również dwa pytania na egzaminie teoretycznym.

Egzamin o wyznaczonej godzinie

Pierwszą zmianą, która została wprowadzona w 2020 roku to ujednolicenie godziny egzaminu praktycznego wskazanej w zaświadczeniu i godziny wywołania do egzaminu. W przeszłości wielokrotnie zdarzały się przypadki, kiedy to osoby chcące uzyskać prawo jazdy przychodziły do ośrodków WORD na wskazaną w dokumencie godzinę, podczas gdy na miejscu okazywało się, że muszą jeszcze długo czekać na swoją kolej egzaminu. Niekiedy w dużych ośrodkach egzaminacyjnych, zdarzało się, że kursant musiał czekać nawet do czterech godzin na swój egzamin.

Obecnie maksymalne dopuszczalne odchylenie czasowe wynosi piętnaście minut. Nowe przepisy zostały wprowadzone z myślą o kursancie, ponieważ długi czas oczekiwania na egzamin, wpływał na zdających niekorzystnie. Nowe rozwiązanie ma na celu oszczędzenie podchodzącym do egzaminu dodatkowego stresu, a także ułatwić im zaplanowanie sobie dnia egzaminu. Wedle nowych przepisów, brak punktualnego przybycia na egzamin, będzie się wiązał z brakiem zaliczenia i koniecznością uzgodnienia kolejnego terminu egzaminu.

Nie więcej niż 9 egzaminów dziennie

Od 2020 roku egzaminator nie może przeprowadzać więcej niż 9 egzaminów praktycznych dziennie w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny w ciągu 50 minut.

W wyniku sytuacji losowych dopuszczalne jest zwiększenie liczby egzaminów do dziesięciu dla egzaminatora. Za sytuacje losowe uznaje się między innymi nieplanowaną nieobecność egzaminatora, dla którego była zaplanowana praca oraz nieobecność osoby zapisanej na egzamin prawa jazdy.

Według Ministerstwa Infrastruktury zmiany podyktowane są koniecznością likwidacji wymagań ilościowych, jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych egzaminów w ciągu dnia. Wymagania były stawiane egzaminatorom przez ich pracodawców. Według resortu po zmianach egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na lepszą, dokładniejszą i bardziej obiektywną ocenę umiejętności przyszłych kierowców. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, egzaminator przeprowadza egzamin w zakresie części praktycznej nie dłużej niż osiem godzin na dobę. Dopuszczalną są wydłużenia czasu, ale jednie o czas, niezbędny do zakończenia egzaminu, który rozpoczął się przed zakończenie ósmej godziny pracy egzaminatora.

Zmiany w pytaniach na egzaminie teoretycznym

Małe zmiany zostały także wprowadzone do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury zostały wprowadzone pytania dotyczące obowiązkowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Przepisy w tej sprawie weszły w życie w grudniu 2019 roku.