sobota, 28 wrzesień 2019 17:09

Ciężka choroba? Nie musisz leczyć się za granicą!

Klinika IMC Klinika IMC

Przez wiele lat leczenie ciężkich chorób przypominało bieg z przeszkodami, który dodatkowo był obciążony wielkimi głazami wymagającymi przestawienia.

Wiele terapii znanych na świecie było w Polsce niedostępnych, co więcej koszt leczenia dostępnymi metodami był tak ogromny, że wiele osób poddawało się w walce o zdrowie.

Leczenie poza granicami — obciążenie psychiczne i finansowe

Niedomagania krajowego systemu ochrony zdrowia sprawiły, że chorzy coraz częściej zaczęli wyjeżdżać na leczenie do innych krajów europejskich, a także do USA. Jak nietrudno się domyślić takie posunięcie wymaga determinacji w znalezieniu ośrodka chętnego na przeprowadzenie terapii, a także poważnych nakładów finansowych. Do tego dochodzi odseparowanie od najbliższych na długie miesiące, nierzadko stres związany z barierą językową i obcym otoczeniem. Pacjenci onkologiczni, neurologiczni i kardiologiczni należą do grupy szczególnej troski, pod którą powinien kryć się także komfort psychiczny. Na szczęście leczenie w Polsce zdecydowanej większości poważnych chorób stało się możliwe. Komercyjne ośrodki oferujące nowoczesne techniki i terapie skracają dystans do zaawansowanych metod terapeutycznych i tym samym sprawiają, że większość pacjentów nie musi szukać już pomocy tysiące kilometrów od kraju.

Nowoczesne technologie leczenia i innowacyjne koncepcje

W jedynej w Polsce dolnośląskiej klinice leczenia integracyjnego skuteczne terapie znajdują pacjenci z najpoważniejszymi chorobami. Koncepcja leczenia opiera się na sprawdzonej i praktykowanej w USA metodzie łączenia wszystkich możliwych terapii w odniesieniu do pacjenta i jego choroby. Mówiąc wprost, integracyjne leczenie chorób ciężkich i bardzo ciężkich odbywa się na wielu płaszczyznach, począwszy od poznania pacjenta, określenia dogłębnych przyczyn choroby, poprzez wprowadzenie kompleksowego postępowania. Pacjent nie jest jednostką chorobową, a osobą, która została dotknięta przez chorobę. Ta wyraźna różnica pozwala na wprowadzenie skutecznego i indywidualnego toku postępowania, a tym samym jest identyczna z tą stosowaną od wielu lat w Stanach Zjednoczonych i innych rozwiniętych krajach. Warto zauważyć, że leczenie ciężkich chorób nie musi i nie powinno wiązać się z rozłąką z bliskimi i szablonowemu poddawaniu się działaniom, na które pacjent w żaden sposób nie ma wpływu. Amerykańska metodyka postępowania całkowicie obala ten schemat i otwiera się na pozytywne działanie, jakie wypływa z terapii podejmowanych w świadomym i pełnym szacunku środowisku.

Klinika IMC w Polsce

Jak już nadmieniono, leczenie poważnych chorób nie powinno przypominać działania schematycznego. Klinika IMC specjalizuje się w leczeniu chorób cywilizacyjnych, onkologicznych, przewlekłych i trudnych wykorzystując cały arsenał wiedzy od najznamienitszych, światowej klasy specjalistów. W jednym miejscu znajduje się centrum diagnostyczne i lecznicze. Różnorodność terapii pozwala na efektywne i indywidualne dopasowanie postępowania w odniesieniu do pacjenta i jego schorzenia. Skupienie na człowieku, a nie wyłącznie na chorobie w encyklopedycznym tego słowa znaczeniu pozwala na skrócenie czasu leczenia przy jednoczesnym odniesieniu sukcesu. Warto także podkreślić, że leczenie w Polsce chorób onkologicznych, cywilizacyjnych i wielu innych pozwala na utrzymanie stabilizacji finansowej, bezpieczeństwa i bliskości z rodziną.

Dowiedz się więcej: https://imc.wroc.pl/

 

Najnowsze

  • 1